(Najnovšie) Alžbeta Švienta

“Vždy, keď sa s deťmi lúčim, hovorím im, aby mi dali vedieť, kam ich cesty života zaviedli. Pretože v zárodku prvého stupňa vidieť naozaj len zárodky ich budúcnosti.”

Celý príbeh

Lenka Žifčáková

“V tejto chvíli učím štvrtý rok. Dodnes si pamätám, ako som jedného dňa prišla ako nováčik do zabehnutého kolektívu. Dnes mám možnosť sledovať, ako z času na čas pribudne medzi nás opäť niekto nový – niekedy medzi kolegov, no často práve do kolektívu žiakov, ktorých učím…”

Celý príbeh

Peter Drozd

“Do veľkej miery, ak ma pamäť neklame, som si ako študent čiastočne vytváral vzťah k predmetu aj v závislosti od učiteľa, ktorý ho vyučoval, a ako ho vyučoval. Ja verím, že ten zaujímavý učiteľ vie “predať” svoj predmet ako ten naj … (tie tri bodky už vyplní každý žiak a rodič sám).”

Celý príbeh

Alena Mičková

“Už ako malá som sa najradšej hrávala na pani učiteľku. Plyšový medvedík musel čeliť môjmu prísnemu pohľadu, bábiku som karhala za škaredú úpravu v zošite. Táto profesia ma očarila už v útlom veku. A to aj napriek tomu, že v rodine máme samých ekonómov, zdravotníkov…”

Celý príbeh

Zuzana Birčáková

Life Academy je pre mňa darom po ročnej prestávke v mojom pedagogickom živote. Ten rok núteného odpočinku bol pre mňa rokom “resetu” mysle i všetkého. A to, že som sa vrátila do školstva, vypovedá o tom, že svoju prácu milujem…”

Celý príbeh

Zuzana Maškulková

“Už odmala som sa chcela stať učiteľkou a som veľmi rada, že sa mi to splnilo. Vyštudovala som vysokú školu v krásnom meste, v Nitre. Toto mesto mám doteraz veľmi rada…”

Celý príbeh

(Tento týždeň) Eva Fedorová Gánovská

“Zažívať ten pekný pocit, keď prídete do triedy plnej detí, ktoré vás vítajú vždy s úsmevom, zamávaním (lebo si nie sú istí, či už môžu vysloviť vaše meno, lebo pani učiteľka ešte rozpráva), pribehnutím a objatím, predbiehaním jeden druhého, kto prvý povie svoju najdôležitejšiu vec práve v tom momente, čiže hneď…”

Celý príbeh

Dávid Starovič

Nie každý si vie predstaviť pracovať s deťmi. Treba mať pevné nervy, vedieť, ako ich zaujať a získať si ich pozornosť. Nebudem klamať, aj ja som uvažoval pri výbere povolania podobne.…”

Celý príbeh

Martina Ilavská

“Presne v takých chvíľach pri takomto type učiteľa som sa rozhodla, že ak sa stanem učiteľkou, budem sa k “svojim” deťom – žiakom správať s pochopením, so záujmom, snahou porozumieť im, poradiť a v prípade potreby pomôcť.”

Celý príbeh

Martina Strenková

“Ako učiteľka cudzích jazykov verím, že dokážem v študentoch zapáliť iskru nadšenia o štúdium cudzích jazykov, literatúry a kultúry iných krajín. A v neposlednom rade dúfam, že tak, ako sú študenti mojou každodennou inšpiráciou a výzvou, aj ja dokážem byť inšpiráciou a vzorom pre nich.”

Celý príbeh

Martina Kolcúnová

Na pedagogickej fakulte som sa náhodou ocitla na prednáške amerických učiteľov, ktorí rozprávali o inovatívnom vyučovaní Integrovaného tematického vyučovania. Tá prednáška ovplyvnila celý môj ďalší profesionálny život. Inovácie mi prirástli k srdcu. Začínala som v základnej škole v Bratislave, kde pôsobili americkí lektori. Osobné stretnutie s autorkou projektu ITV Susan Kovalikovou, ktorá mi povedala.…”

Celý príbeh

Jana Vernarčík

Učiť znamená spoznávať, objavovať, dať šancu, motivovať, oceniť, a šiť hodiny na mieru. Každá trieda je iná, každý jej žiak z nej robí unikátny mix študijného a rovnako ľudského materiálu. Ako učiteľ môžem s týmto materiálom pracovať. S už nie deťmi a ešte nie dospelými, ktorí vedia potrápiť rovnako ako prekvapiť…”

Celý príbeh

Miroslav Andráš

Vo svojom vnútri som vždy vnímal prácu učiteľa nie ako trest bohov, ale ako poslanie, a tak už šesť rokov pôsobím v Súkromnej spojenej škole v Poprade. So študentmi vychádzam dobre a snažím sa ich nielen učiť, ale učiť sa s nimi, pretože proces učenia v súčasnosti nebýva jednostranný, ale vzájomný…”

Celý príbeh

Daniela Demková

“Ale potom to začne. Dva križiaky na seba narazia a začína sa neľútostný boj. Robia voči sebe prudké výpady, skáču na seba a strieľajú po sebe bielu “kyselinu” … Môj žltý križiak začal v jednom momente prehrávať. Odrazu sa ocitol na kraji listu so zadnými nohami ponorenými vo vode. Hnedý križiak sa k nemu rýchlo priblížil a snažil sa…”

Celý príbeh

Marcela Slivková

Pokiaľ by si niekto myslel, že byť učiteľom je robiť dookola stále to isté, tak sa veľmi mýli. Stále stretávam nových ľudí, stále sa učím nové veci, riešim nové situácie a vidím nové úsmevy. Pri deťoch zažijete situácie, pri ktorých sa vám chce smiať…”

Celý príbeh

Drahoslava Magová

Som presvedčená, že učiteľ by sa mal rozvíjať po všetkých stránkach a napredovať. Mojím cieľom je správať sa ku každému žiakovi s úctou a pomáhať mu naučiť sa rešpektovať ostatných. Je pre mňa dôležité, aby som ako učiteľka zastávala úlohu sprievodcu žiakov, dokázala im poskytnúť pocit bezpečia, pomôcť sa adaptovať a emocionálne rozvíjať.…”

Celý príbeh

Mariana Červeňová

“Mojou najväčšou túžbou je ísť na deti s láskou. Vychovať nielen odborníkov či vzdelancov, ale aj inteligentné, empatické osobnosti ochotné pomôcť napríklad aj starej panej, ktorá má veľkú tašku či vedieť pustiť sadnúť mamičku s dieťatkom v autobuse, zdvihnúť odpadky na ulici alebo pomôcť kamarátovi.…”

Celý príbeh

Katarína Kalisová

“Mojimi obľúbenými predmetmi vždy boli slovenský jazyka a biológia. Keď som rozmýšľala, v ktorom povolaní by som ich mohla spojiť, bolo to práve učiteľstvo. Dnes už môžem povedať, že svoje rozhodnutie vôbec neľutujem. Aj keď to nie je vždy jednoduché a často sa stretávam s mnohými prekážkami, práca s deťmi ma veľmi baví a napĺňa. Každý deň je niečím iným, novým a výnimočným.…”

Celý príbeh