Soňa Svienta

“Ako učiteľka môžem veľa. Vždy som to vedela. Nepotrebujem, aby mi to niekto povedal. Pre mňa sú najlepšou a najpríjemnejšou spätnou väzbou moji bývalí žiaci, ktorí sa ku mne aj po rokoch hlásia. Ten pocit, keď mi povedia, že aj ja som ovplyvnila ich život, je nezaplatiteľný a nenahraditeľný…”

Celý príbeh

Mária Hrobková

“Uvedomujem si dôležitosť znalosti tohto cudzieho jazyka v súčasnej dobe, ktorá otvára dvere do sveta. Verím, že ako učiteľka anglického jazyka dokážem svoje nadobudnuté znalosti kvalitne sprostredkovať deťom, pretože každý posun žiaka je aj mojím úspechom.”

Celý príbeh

Zuzana Majerčáková

“Je tu predsa ešte niečo, čo nám dáva právo byť hrdí na naše povolanie, povolanie učiteľa, a preto verím, že ako učiteľka môžem byť prospešná pre spoločnosť, veď som zodpovedná za budúce generácie, za ich zdravie, bezpečnosť a osobný rast…”

Celý príbeh

Ľuboslava Gvozdiaková

“Predovšetkým sa snažím byť trpezlivá. Mnohé deti jednoducho nerozumejú veciam, ktoré sa učia a je nesmierne dôležité, aby som to trpezlivo vysvetlila ešte raz, iným spôsobom. S určitou dávkou empatie sa to takmer vždy podarí, čo ma nesmierne poteší a motivuje k ďalšej práci…”

Celý príbeh

Terézia Hlaváčiková

“Celá táto cesta ma naučila neustále rozširovať svoje obzory a ostať otvorená novým prístupom. Verím, že ako učiteľ môžem aj ja formovať mladých ľudí a pripravovať ich pre život tak, ako formovali moji učitelia a moje skúsenosti mňa.”

Celý príbeh

Monika Krajňáková

“Verím, že ako učiteľka Life Academy môžem odovzdávať mladým ľuďom cenné a užitočné poznatky, zapáliť oheň “znalosti” v srdciach detí, že ich môžem sprevádzať a pomáhať im na ich ceste napĺňania si svojich snov…”

Celý príbeh

Eva Fedorová Gánovská

“Zažívať ten pekný pocit, keď prídete do triedy plnej detí, ktoré vás vítajú vždy s úsmevom, zamávaním, pribehnutím a objatím, predbiehaním jeden druhého, kto prvý povie svoju najdôležitejšiu vec práve v tom momente, čiže hneď…”

Celý príbeh

Peter Drozd

“Do veľkej miery, ak ma pamäť neklame, som si ako študent čiastočne vytváral vzťah k predmetu aj v závislosti od učiteľa, ktorý ho vyučoval, a ako ho vyučoval. Ja verím, že ten zaujímavý učiteľ vie “predať” svoj predmet ako ten naj … (tie tri bodky už vyplní každý žiak a rodič sám).”

Celý príbeh

Alena Mičková

“Už ako malá som sa najradšej hrávala na pani učiteľku. Plyšový medvedík musel čeliť môjmu prísnemu pohľadu, bábiku som karhala za škaredú úpravu v zošite. Táto profesia ma očarila už v útlom veku. A to aj napriek tomu, že v rodine máme samých ekonómov, zdravotníkov…”

Celý príbeh

Zuzana Birčáková

Life Academy je pre mňa darom po ročnej prestávke v mojom pedagogickom živote. Ten rok núteného odpočinku bol pre mňa rokom “resetu” mysle i všetkého. A to, že som sa vrátila do školstva, vypovedá o tom, že svoju prácu milujem…”

Celý príbeh

Jana Markóčiová

“Snažím sa mojim žiakom venovať svoj čas a skúsenosti aj počas záujmovej činnosti. Kto má chuť, môže pracovať v našom školskom časopise, kde môže nájsť to, čo ho baví a zdokonaľovať sa v tom. Veľmi oceňujem, keď majú dnešní mladí ľudia chuť posúvať sa vpred a učiť sa nové veci. Nie je to samozrejmosť…”

Celý príbeh

Dávid Starovič

Nie každý si vie predstaviť pracovať s deťmi. Treba mať pevné nervy, vedieť, ako ich zaujať a získať si ich pozornosť. Nebudem klamať, aj ja som uvažoval pri výbere povolania podobne.…”

Celý príbeh

Viera Serečunová

“Je len málo povolaní, ktoré majú obrovský vplyv na náš ďalší život a na našu budúcnosť. Myslím si, že povolanie učiteľky je jedným z nich. Učiteľka neriadi krajinu, nevyrába stroje, nevytvára žiadne materiálne statky, ale kladie vedomostné a morálne základy našim deťom, od ktorých závisí naša ďalšia budúcnosť.”

Celý príbeh

Martina Ilavská

“Presne v takých chvíľach pri takomto type učiteľa som sa rozhodla, že ak sa stanem učiteľkou, budem sa k “svojim” deťom – žiakom správať s pochopením, so záujmom, snahou porozumieť im, poradiť a v prípade potreby pomôcť.”

Celý príbeh

Daniela Posypánková

“V tejto neľahkej dobe, ktorá nám priniesla mnoho ťažkostí, sme sa museli z jedného dňa na druhý naučiť žiť s novými skúsenosťami a výzvami. Z normálneho života sme sa preniesli do online života. Z bežného stereotypu a chodenia do školy sme sa presunuli a vytvorili tzv. online školy.”

Celý príbeh

Martina Strenková

“Ako učiteľka cudzích jazykov verím, že dokážem v študentoch zapáliť iskru nadšenia o štúdium cudzích jazykov, literatúry a kultúry iných krajín. A v neposlednom rade dúfam, že tak, ako sú študenti mojou každodennou inšpiráciou a výzvou, aj ja dokážem byť inšpiráciou a vzorom pre nich.”

Celý príbeh

Martina Kolcúnová

Na pedagogickej fakulte som sa náhodou ocitla na prednáške amerických učiteľov, ktorí rozprávali o inovatívnom vyučovaní Integrovaného tematického vyučovania. Tá prednáška ovplyvnila celý môj ďalší profesionálny život. Inovácie mi prirástli k srdcu. Začínala som v základnej škole v Bratislave, kde pôsobili americkí lektori. Osobné stretnutie s autorkou projektu ITV Susan Kovalikovou, ktorá mi povedala.…”

Celý príbeh

Jana Vernarčík

Učiť znamená spoznávať, objavovať, dať šancu, motivovať, oceniť, a šiť hodiny na mieru. Každá trieda je iná, každý jej žiak z nej robí unikátny mix študijného a rovnako ľudského materiálu. Ako učiteľ môžem s týmto materiálom pracovať. S už nie deťmi a ešte nie dospelými, ktorí vedia potrápiť rovnako ako prekvapiť…”

Celý príbeh

Miroslav Andráš

Vo svojom vnútri som vždy vnímal prácu učiteľa nie ako trest bohov, ale ako poslanie, a tak už šesť rokov pôsobím v Súkromnej spojenej škole v Poprade. So študentmi vychádzam dobre a snažím sa ich nielen učiť, ale učiť sa s nimi, pretože proces učenia v súčasnosti nebýva jednostranný, ale vzájomný…”

Celý príbeh

Róbert Mýtnik

“Triedy pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia sa v Life Academy zriadili na základe požiadaviek rodičov, ktorým v iných školách nebolo vyhovené. A práve tu mal vzniknúť priestor na sebarealizáciu a rozvoj žiakov, ktorí sa v bežných školách necítili komfortne…”

Celý príbeh

Ivana Mačuteková

“Keďže ako učiteľ môžem ovplyvniť život detí, ktoré učím, snažím sa o to aby, v prvom rade mali pozitívny vzťah k predmetu, ktorý učím a mali vnútornú motiváciu učiť sa. Potom ide všetko ľahšie … Nie som zástancom častého skúšania, preto nemajú deti zo školy stres a neučia sa kvôli písomkám, ale kvôli sebe.”

Celý príbeh

Ľuboslava Krystýnková

“Verím, že sa nám podarí vychovať z detí inteligentné a chápajúce osobnosti, ktoré sa vedia poďakovať, podeliť, vyjadriť svoj názor, pomôcť iným, sú ochotné urobiť svet lepším, naučíme ich snívať a plniť si svoje sny, prekonávať prekážky…”

Celý príbeh

Alžbeta Švienta

“Vždy, keď sa s deťmi lúčim, hovorím im, aby mi dali vedieť, kam ich cesty života zaviedli. Pretože v zárodku prvého stupňa vidieť naozaj len zárodky ich budúcnosti.”

Celý príbeh

Eva Mýtniková

“To, čo deťom odovzdávame, nie sú iba akademické vedomosti, ale tiež schopnosť spoznať svoju vlastnú osobnosť, silné stránky, naučiť sa spolupracovať, niesť zodpovednosť a získavať sociálne zručnosti.”

Celý príbeh

Marcela Slivková

Pokiaľ by si niekto myslel, že byť učiteľom je robiť dookola stále to isté, tak sa veľmi mýli. Stále stretávam nových ľudí, stále sa učím nové veci, riešim nové situácie a vidím nové úsmevy. Pri deťoch zažijete situácie, pri ktorých sa vám chce smiať…”

Celý príbeh

Mariana Červeňová

“Mojou najväčšou túžbou je ísť na deti s láskou. Vychovať nielen odborníkov či vzdelancov, ale aj inteligentné, empatické osobnosti ochotné pomôcť napríklad aj starej panej, ktorá má veľkú tašku či vedieť pustiť sadnúť mamičku s dieťatkom v autobuse, zdvihnúť odpadky na ulici alebo pomôcť kamarátovi.…”

Celý príbeh

Katarína Kalisová

“Mojimi obľúbenými predmetmi vždy boli slovenský jazyka a biológia. Keď som rozmýšľala, v ktorom povolaní by som ich mohla spojiť, bolo to práve učiteľstvo. Dnes už môžem povedať, že svoje rozhodnutie vôbec neľutujem. Aj keď to nie je vždy jednoduché a často sa stretávam s mnohými prekážkami, práca s deťmi ma veľmi baví a napĺňa. Každý deň je niečím iným, novým a výnimočným.…”

Celý príbeh