Ing. Peter Drozd

Súkromné gymnázium

"Ži a nechaj žiť. Žijeme len raz — Vive y deja vivir."


Zobraziť články učiteľa

peter.drozd@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

  • Slovenská vysoká škola technická Bratislava, Elektrotechnická fakulta, odbor Umelá inteligencia a Expertné systémy.
  • Inštitút Cervantes, C1 španielsky jazyk cez Bilingválne Gymnázium Žilina.
  • Lektorské štúdium na Global Education Centre Košice.
  • Posledné tri roky spolupráca s jazykovými školami v Žiline.
  • Posledných päť rokov tlmočnícke a prekladateľské služby, na Slovensku a v Mexiku cez prekladateľské agentúry a jazykové školy.

Španielsky jazyk v príme, sekunde, tercii, kvarte, I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A

Táto škola mi dala príležitosť podeliť sa o poznatky a skúsenosti zo španielskeho jazyka, kultúry, tradícií a zvykov s vyrastajúcou a formujúcou sa mladou generáciou.
A v neposlednom rade mi tiež poskytla možnosť byť súčasťou výnimočného a skvelého pracovného kolektívu.

Mať privilégium podeliť sa s nimi o krásy a zaujímavosti španielskeho jazyka, je to pre mňa česť a potešenie.

To by asi mali zhodnotiť moji žiaci, rodičia, kolegyne a kolegovia a moji nadriadení. Skromne dúfam, že som dosiahol upriamiť pozornosť a záujem okolia na španielsky jazyk. To by bol pre mňa najväčší dosiahnutý úspech.

Rád by som zábavnou a zaujímavou formou naučil žiakov, ako sa učiť a spoznávať španielsky jazyk, mojím tajným snom je jedného dňa sa môcť rozprávať s každým žiakom po španielsky plynule a bezprostredne.

Každá hodina španielčiny, každý deň, v každej triede, je pre mňa ten naj… zážitok.

Blízka rodina, skutoční priatelia, zvieratá a príroda, španielska a slovenská hudba, šport, akákoľvek dobrá kniha alebo zaujímavý film (a v španielčine omnoho lepšie).