Súkromná základná škola Life Academy

O centre voľného času

Na aktivity prebiehajúce v Súkromnom centre voľného času ako súčasti Súkromnej spojenej školy, Rovná 597/15, Poprad v záujmovom útvare KONVERZÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU a CVIČENIA Z MATEMATIKY pre 7 detí s trvalým pobytom na území obce Batizovce do 15 rokov veku bol v kalendárnom roku 2023 poskytnutý finančný príspevok obce Batizovce vo výške 752,78 EUR.