Súkromná materská škola

Súkromná materská škola ponúka dieťatu možnosť nenásilnou hravou formou získať kvalitné základy anglického jazyka. Metodika Vysoko efektívneho učenia, ktorá je uplatňovaná v materskej škole, sprevádza dieťa cez základnú školu až po gymnázium, čím je zabezpečený jednotný systém vzdelávania v celom projekte Life Academy.

Chcem vedieť viac »
Mám záujem »

Súkromná materská škola

Súkromná materská škola ponúka dieťatu možnosť nenásilnou hravou formou získať kvalitné základy anglického jazyka. Metodika Vysoko efektívneho učenia, ktorá je uplatňovaná v materskej škole, sprevádza dieťa cez základnú školu až po gymnázium, čím je zabezpečený jednotný systém vzdelávania v celom projekte Life Academy.

Chcem vedieť viac »
Mám záujem »

Súkromná základná škola

V Súkromnej základnej škole s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka sa žiaci učia anglický jazyk nielen na vyučovaní, ale aj  v záujmových útvaroch Súkromného centra voľného času, ktoré je súčasťou projektu. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú možnosť vzdelávať sa v špeciálnych triedach.

Chcem vedieť viac »
Mám záujem »

Súkromná základná škola

V Súkromnej základnej škole s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka sa žiaci učia anglický jazyk nielen na vyučovaní, ale aj  v záujmových útvaroch Súkromného centra voľného času, ktoré je súčasťou projektu. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú možnosť vzdelávať sa v špeciálnych triedach.

Chcem vedieť viac »
Mám záujem »

Súkromné gymnázium

Súkromné gymnázium ponúka vzdelávanie v študijnom odbore 7902 J 74 gymnázium – bilingválne (slovensko-anglické) štúdium. Žiaci bilingválneho vyučovacieho odboru môžu súbežne s maturitnou skúškou získať odbornú štátnu jazykovú skúšku na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.

Chcem vedieť viac »
Mám záujem »

Súkromné gymnázium

Súkromné gymnázium ponúka vzdelávanie v dvoch študijných odboroch – bilingválnom (slovensko–anglickom) a osemročnom. Žiaci bilingválneho vyučovacieho odboru môžu súbežne s maturitnou skúškou získať odbornú štátnu jazykovú skúšku na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.

Chcem vedieť viac »
Mám záujem »

Podľa štatistík MŠ SR je trh v oblasti stredoškolského všeobecného vzdelávania saturovaný. Ak má vzniknúť nová škola gymnaziálneho typu, nestačí, aby sa ostatným vyrovnala. Musí byť v niečom lepšia. A ak má byť súkromná, t.j. ešte aj spoplatnená, musí byť viac ako „lepšia“. Ak by som mal hodnotiť našu „Lajfku“, asi by som nebol objektívny. Mám k nej pekný osobný vzťah, či už ako rodič jej absolventa, či už ako dlhoročný člen školskej rady. Nemusím ju hodnotiť, lebo sám život jej vystavil vysvedčenie – prežila, dokázala svoje opodstatnenie a čo je najdôležitejšie, stále sa rozvíja a rastie! Je to radosť sledovať jej úspechy, či úspechy jej študentov aj absolventov. Vďaka všetkým pedagógom, ako aj nepedagogickým pracovníkom, ktorí stoja za jej úspechmi. — Milan Lučivjanský

informácia

Ilustrácie sme čerpali zo stránky freepik.com.