Súkromné gymnázium Life Academy

Ponúkame

  • moderné bilingválne slovensko-anglické vzdelávanie zabezpečené kvalifikovanými pedagógmi a anglickými lektormi v študijnom odbore gymnázium – bilingválne štúdium,
  • rozšírené vyučovanie anglického jazyka v osemročnom študijnom odbore,
  • neohrozené a podnetné prostredie pre prácu študentov,
  • priestor na rozvoj poznania, tvorivosti, originality a komunikačných zručností,
  • prípravu na štúdium na vysokých školách u nás aj v zahraničí,
  • partnerský vzťah medzi učiteľmi a študentmi prostredníctvom špecifických sociálnych stratégií podporujúcich životné zručnosti,
  • spoluprácu a podporu vzdelávania počas štúdia v zahraničí,
  • atraktívne formy odmeňovania úspešných a aktívnych študentov,
  • priestor pre spoluprácu študentov vo forme brigády s našou súkromnou základnou školou a súkromnou materskou školou
  • a ešte oveľa viac…

Pre nás je dosť dôležitým hodnotením školy fakt, že náš syn je nešťastný, keď nemôže ísť do školy. — Tatiana Fabová
prečítať celé

Informačný buletín