Čas Aktivity pre deti od 3 rokov
6:30 – 7:40 Schádzanie, ranné hry
7:40 – 8:00 Cvičenie, pohybovo–relaxačné hry
8:00 – 8:15 Ranný kruh
8:15 – 9:00 Edukačné aktivity
9:00 – 9:20 Desiata
9.20 – 10:20 Vyučovanie anglického jazyka, hravé činnosti
10:20 – 11:45 Pobyt vonku
11:45 – 12:15 Obed
12:15 – 12:30 Hygiena a príprava na odpočinok
12:30 – 14:00 Odpočinok
14:00 – 14:20 Olovrant
14:20 – 17:00 Krúžky, popoludňajšie aktivity, hry, rozchádzanie
Čas Aktivity pre deti do 3 rokov
6:30 – 7:40 Schádzanie, ranné hry
7:40 – 8:00 Cvičenie, pohybovo–relaxačné hry
8:00 – 8:15 Ranný kruh
8:15 – 8:40 Edukačné aktivity
8:40 – 9:00 Desiata
9:00 – 9:30 Vyučovanie anglického jazyka, hravé činnosti
9:30 – 11:00 Pobyt vonku
11:00 – 11:30 Obed
11:30 – 12:00 Hygiena a príprava na odpočinok
12:00 – 14:00 Odpočinok
14:00 – 14:30 Olovrant
14:30 – 17:00 Krúžky, popoludňajšie aktivity, hry, rozchádzanie