DENNÝ HARMONOGRAM

Čas 1. TRIEDA a 2. TRIEDA
6:30 – 8:00 hry a činností podľa výberu (zberná trieda)
8:00 – 8:30 hry a činností podľa výberu detí vzdelávacia aktivita zdravotné cvičenia
8:30 – 9:00 činnosti zabezpečujúce životosprávu (desiata)
9:00 – 11:30 vzdelávacia aktivita pobyt vonku/td>
11:30 – 12:00 činnosti zabezpečujúce životosprávu (obed)
12:00 – 14:30 odpočinok (min. 30 min.)
14:30 – 15:00 činnosti zabezpečujúce životosprávu (olovrant)
15:00 – 17:00 hry a činností podľa výberu detí vzdelávacia aktivita pobyt vonku
Čas 3. TRIEDA a 4. TRIEDA
6:30 – 8:00 hry a činností podľa výberu detí (zberná trieda)
8:00 – 9:00 hry a činností podľa výberu detí vzdelávacia aktivita zdravotné cvičenia
9:00 – 9:30 činnosti zabezpečujúce životosprávu (desiata)
9:30 – 12:00 vzdelávacia aktivita pobyt vonku
12:00 – 12:30 činnosti zabezpečujúce životosprávu (obed)
12:30 – 15:00 odpočinok (min. 30 min.)
15:00 – 15:30 činnosti zabezpečujúce životosprávu (olovrant)
15:30 – 17:00 hry a činností podľa výberu detí vzdelávacia aktivita pobyt vonku