Ako uhradiť všetky školské poplatky

Poplatky spojené so štúdiom – zápisné a školné – je potrebné uhradiť do 1. septembra školského roka prevodným príkazom, resp. vložením na účet:

Prima banka 5600
Číslo účtu 6132016001/5600
IBAN SK 76 5600 0000 0061 3201 6001
Variabilný symbol podľa zmluvy
Konštantný symbol 0558
Špecifický symbol neuvádzať
Poznámka meno, priezvisko a trieda žiaka

Nemusíte pracne zadávať IBAN: pomôžte si nasnímaním tohto QR kódu pri platbe v mobilnej aplikácii vašej banky.

Zápisné na celé štúdium (iba prváci a noví žiaci) 200 €
Školné na celý školský rok 1200 €
Súkromný školský klub detí na celý školský rok 400 €
Pomôcky pre deti na celý školský rok 55 €

K 1. septembru alebo k dátumu nástupu nového dieťaťa

Zápisné na celé štúdium (iba prváci a noví žiaci) 200 €
Školné na prvý polrok školského roka 600 €
Súkromný školský klub detí na prvý polrok školského roka 200 €
Pomôcky pre deti na prvý polrok školského roka 27,50 €

K 1. februáru

Školné na druhý polrok školského roka 600 €
Súkromný školský klub detí na druhý polrok školského roka 200 €
Pomôcky pre deti na druhý polrok školského roka 27,50 €

K 1. septembru alebo k dátumu nástupu nového dieťaťa

Zápisné na celé štúdium (iba prváci a noví žiaci) 200 €
Školné za september 120 €
Príspevok za september za Súkromný školský klub detí 40 €
Príspevok za september na pomôcky pre deti 5 €

K 1. dňu mesiaca (október – jún)

Školné za mesiac 120 €
Príspevok na mesiac za Súkromný školský klub detí 40 €
Príspevok mesiac na pomôcky pre deti 5 €
Desiata 0,50 € / deň
Olovrant 0,50 € / deň
Spolu 1,00 € / deň
Záloha za desiaty 10,00 € / mesiac
Záloha za olovranty 10,00 € / mesiac
Záloha za desiaty a olovranty 20,00 € / mesiac

Prečo je Life Academy tou správnou voľbou pre moje dieťa i pre mňa? Svedomitá a vysoko profesionálna práca pedagógov, ktorá zabezpečuje nielen racionálny vývin našich detí, ale rozvíja a podporuje ich morálnosť, tvorivosť i samostatnosť. Life Academy predstavuje pre mňa bezpečné a podnetné miesto, kde s pocitom spokojnosti zanechávam svoje dve deti každé ráno… — Mgr. Petra Jankovičová