Online verzia Good news z Life Academy

Výber z toho najlepšieho, čo sa u nás v škole deje. Všetky GN na jednom mieste.

Good news vám pravidelne a s hrdosťou prináša kolektív Life Academy. Je to prehľad najlepších udalostí z našej materskej a základnej školy, špeciálnych tried, envirotried v Krásnych Sadoch, osemročného a päťročného gymnázia za uplynulé obdobie. Nájdete v nich spoločné texty z celej Life Academy ako aj jednotlivých škôl a tiež aktuálne krátke postrehy triednych učiteľov. Súčasťou posledných vydaní GN je interaktívny obsah s priamym odkazom na triedu, ktorá vás najviac zaujíma.

Online verzia Good news z Life Academy

Výber z toho najlepšieho, čo sa u nás v škole deje. Všetky GN na jednom mieste.

Good news vám pravidelne a s hrdosťou prináša kolektív Life Academy. Je to prehľad najlepších udalostí z našej materskej a základnej školy, špeciálnych tried, envirotried v Krásnych Sadoch, osemročného a päťročného gymnázia za uplynulé obdobie. Nájdete v nich spoločné texty z celej Life Academy ako aj jednotlivých škôl a tiež aktuálne krátke postrehy triednych učiteľov. Súčasťou posledných vydaní GN je interaktívny obsah s priamym odkazom na triedu, ktorá vás najviac zaujíma.

Dobrá práca, noviny si vždy so záujmom prečítam a aj prekonzultujem s dieťaťom. — online anketa

Chcete sa ku GN vyjadriť? Vyplňte túto našu krátku anketu v tomto formulári. Pomôžete nám neustále sa zlepšovať v našej práci. Ďakujeme za každý váš názor.

GN rozposielame mailom alebo cez aplikáciu EduPage všetkým rodičom a záujemcom o štúdium, ktorí si to želajú. Robíme tak na začiatku každého mesiaca v priebehu celého školského roka. Ak vám od nás GN náhodou neprichádzajú alebo ich už viac nechcete dostávať, napíšte nám a my to napravíme.