Naše tlačivá môžete vypĺňať priamo v PDF súbore.

Neplnoletí žiaci

Všetky tlačivá v jednom súbore – neplnoletí žiaci

Jednotlivé tlačivá

Žiadosť o opustenie areálu školy – neplnoletí žiaci

Žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu – neplnoletí žiaci

Žiadosť o prestup na Súkromnú spojenú školu – neplnoletí žiaci

Žiadosť o oslobodenie od vyučovania predmetu TSV – neplnoletí žiaci

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania – neplnoletí žiaci

Žiadosť o povolenie absolvovať časť štúdia v zahraničí – neplnoletí žiaci

Žiadosť o vsuvky – neplnoletí žiaci

Plnoletí žiaci

Všetky tlačivá v jednom súbore – plnoletí žiaci

Jednotlivé tlačivá

Žiadosť o vsuvky – plnoletí žiaci

Žiadosť o opustenie areálu školy – plnoletí žiaci

Žiadosť o opustenie areálu školy počas obeda – plnoletí žiaci

Žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu – plnoletí žiaci

Žiadosť o prestup na Súkromnú spojenú školu – plnoletí žiaci

Žiadosť o oslobodenie od vyučovania predmetu TSV – plnoletí žiaci

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania – plnoletí žiaci

Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia – plnoletí žiaci

…opakovane si uvedomujem, čo všetko mi táto škola dala, či už ide o individuálny prístup k žiakom, kvalitnú prípravu na ďalšie štúdium alebo snahu riešiť problémy… — Zuzka Hudáková

prečítať celé