Naše tlačivá môžete vypĺňať priamo v PDF súbore.

Všetko spolu

Všetky tlačivá v jednom súbore

Jednotlivé tlačivá

Dotazník

Žiadosť o prestup na Súkromnú základnú školu

Žiadosť o prijatie žiaka do prvého ročníka Súkromnej základnej školy

Žiadosť o prijatie žiaka do Súkromnej základnej školy

Žiadosť o prijatie žiaka do Súkromného školského klubu detí

Žiadosť o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v škole mimo územia SR

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky o 1 školský rok

Žiadosť o oslobodenie od vyučovania predmetu TSV