Gymnázium: prihlasovanie na obed

Pokyny k prihlasovaniu na obed v jedálni:

 • Prihlasovacie meno v tvare: priezviskomeno (napr. kovacpeter).
 • Heslo: váš variabilný symbol.
 • Na karte objednávky je možné pomocou zaškrtávacieho políčka zrušiť objednávku najneskôr do 7:15 v danom dni.
 • Na karte stravníka je možné vidieť platby za stravu.
 • Stravníci môžu využívať aj mobilnú aplikáciu, ktorá je k dispozícii na stiahnutie na stránke: https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Napoveda?napoveda=1;hl=sk
 • Odhlasovanie je možné uskutočniť len telefonicky na čísle 052/7880841 (školská jedáleň SOŠT Poprad) alebo osobne u vedúcej jedálne, každý deň do 7:15.

Platí sa mesačne do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca (napr. za september má byť platba uhradená do 15. augusta).

Materská škola

Základná škola

 • Obedy: žiaci ZŠ 1. a 2. stupňa platia na číslo účtu školskej jedálne v tvare IBAN: SK86 0200 0000 0038 3060 7454 vo výške 1,80 €/za obed, mesačná záloha je stanovená na 36,00 €.
 • Desiaty a olovranty: informácie nájdete na stránke o poplatkoch základnej školy »
 • Obedy: žiaci špeciálnych tried ZŠ platia na číslo účtu v tvare IBAN: SK76 5600 0000 0061 3201 6001 vo výške 1,80 €/za obed, t.j. 34,00 €/1 mesiac
 • Obedy s dotáciou z ÚPSVaR: žiaci špeciálnych tried ZŠ platia na číslo účtu v tvare IBAN: SK76 5600 0000 0061 3201 6001 vo výške 0,50 €/za obed, t.j. 10,00 €/1 mesiac

Gymnázium

 • Žiaci 8–ročného gymnázia platia na číslo účtu školskej jedálne v tvare IBAN: SK86 0200 0000 0038 3060 7454 vo výške 1,80 €/za obed, mesačná záloha je stanovená na 36,- €
 • Žiaci 5–ročného gymnázia platia na číslo účtu školskej jedálne v tvare IBAN: SK49 0900 0000 0051 4662 4345 vo výške 1,80 €/za obed, mesačná záloha je stanovená na 36,- €