• Prihlasovacie meno v tvare: priezviskomeno (napr. kovacpeter)
  • Heslo: váš variabilný symbol
  • Na karte objednávky je možné pomocou zaškrtávacieho políčka zrušiť objednávku najneskôr do 7:30 v danom dni.
  • Na karte stravníka je možné vidieť platby za stravu.
  • Stravníci môžu využívať aj mobilnú aplikáciu, ktorá je k dispozícii na stiahnutie.
  • Odhlasovanie je možné uskutočniť aj telefonicky na čísle 052/7880841 (školská jedáleň SOŠT Poprad) alebo osobne u vedúcej jedálne, každý deň do 7:30.

Odhlasovanie zo stravy v materskej škole (desiata alebo obed alebo olovrant) a základnej škole (iba desiata alebo olovrant) je možné do 7:30 ráno prostredníctvom tohto formulára. V prípade potreby môžete zavolať na číslo 0911 506 001.