Platby za obedy:

  • žiaci  ZŠ 1. a 2. stupňa platia na číslo účtu v tvare IBAN: SK86 0200 0000 0038 3060 7454 vo výške 0,40 €/za obed, t.j. 8,00 €/1 mesiac
  • žiaci 8–ročného gymnázia platia na číslo účtu v tvare IBAN: SK86 0200 0000 0038 3060 7454 vo výške 1,60 €/za obed, t.j. 32,00 €/1 mesiac
  • žiaci 5–ročného gymnázia platia na číslo účtu v tvare IBAN: SK49 0900 0000 0051 4662 4345 vo výške 1,60 €/za obed, t.j. 32,00 €/1 mesiac