Gymnázium: prihlasovanie na obed

Pokyny k prihlasovaniu na obed v jedálni:

  • Prihlasovacie meno v tvare: priezviskomeno (napr. kovacpeter).
  • Heslo: váš variabilný symbol.
  • Na karte objednávky je možné pomocou zaškrtávacieho políčka zrušiť objednávku najneskôr do 7:15 v danom dni.
  • Na karte stravníka je možné vidieť platby za stravu.
  • Stravníci môžu využívať aj mobilnú aplikáciu, ktorá je k dispozícii na stiahnutie na stránke: https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Napoveda?napoveda=1;hl=sk
  • Odhlasovanie je možné uskutočniť aj telefonicky na čísle 052/7880841 (školská jedáleň SOŠT Poprad) alebo osobne u vedúcej jedálne, každý deň do 7:30.

Platí sa mesačne do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca (napr. za september má byť platba uhradená do 15. augusta).

Materská škola

Základná škola

Gymnázium

  • Žiaci 8–ročného gymnázia platia na číslo účtu v tvare IBAN: SK86 0200 0000 0038 3060 7454 vo výške 1,70 €/za obed, t.j. 34,00 €/1 mesiac
  • Žiaci 5–ročného gymnázia platia na číslo účtu v tvare IBAN: SK49 0900 0000 0051 4662 4345 vo výške 1,70 €/za obed, t.j. 34,00 €/1 mesiac