Súkromná základná škola Life Academy

Ponúkame

Súkromná základná škola Life Academy

Ponúkame

  • pohodové prostredie a kvalitné vzdelávanie pre žiakov 1. až 5. ročníka,
  • popoludňajšiu aktívnu záujmovú, športovú a umeleckú činnosť,
  • odbornú a zodpovednú prípravu na vyučovanie v školskom klube, vďaka ktorej deti odchádzajú zo školy bez domácich úloh,
  • 7 hodín anglického jazyka týždenne,
  • dynamické a zážitkové formy učenia, bádateľské aktivity, ročníkové projekty,
  • podporu nadania detí vo všetkých oblastiach,
  • pozorných, starostlivých a odborných pedagógov so skúsenosťami,
  • bezpečné, podnetné a atraktívne prostredie,
  • prípravu na osemročné gymnázium Life Academy
  • a ešte oveľa viac…

Do školy Life Academy chodí moje dieťa s radosťou, a to je pre mňa ako rodiča priorita, nakoľko spôsob vyučovania v tejto škole je vedený zaujímavou formou, pri ktorej dieťa ani netuší, že sa učí. Práca s deťmi v školskom klube je bezkonkurenčná svojimi aktivitami. Jednou vetou by sa dalo napísať, že táto škola je svojím pristupom, moderným motivujúcim prostredím, kde vidno obdivuhodné výsledky vedomostí detí, nakoľko vysokokvalifikovaní učitelia svojím prístupom podnecujú v deťoch záujem o učenie. Neviem si predstaviť lepšie školské prostredie pre moje deti. — Alena Čečotová