Súkromná základná škola Life Academy

Ponúkame

  • pohodové prostredie a kvalitné vzdelávanie pre žiakov 1. až 5. ročníka,
  • popoludňajšiu aktívnu záujmovú, športovú a umeleckú činnosť,
  • odbornú a zodpovednú prípravu na vyučovanie v školskom klube, vďaka ktorej deti odchádzajú zo školy bez domácich úloh,
  • 7 hodín anglického jazyka týždenne,
  • dynamické a zážitkové formy učenia, bádateľské aktivity, ročníkové projekty,
  • podporu nadania detí vo všetkých oblastiach,
  • pozorných, starostlivých a odborných pedagógov so skúsenosťami,
  • bezpečné, podnetné a atraktívne prostredie,
  • prípravu na osemročné gymnázium Life Academy
  • a ešte oveľa viac…

Práca s deťmi v školskom klube je bezkonkurenčná svojimi aktivitami. — Alena Čečotová

prečítať celé

Informačný buletín