Dokumenty

Školský vzdelávací program 2022/2023

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. r. 2021/2022

Vnútorný poriadok školy (školský poriadok)

Usmernenia k napísaniu záverečných ročníkových prác

Šablóny pre študentov

Spomedzi toho, čo ma Life Academy naučila, vyniká predovšetkým dobrá znalosť dvoch cudzích jazykoch, čo mi v kozmopolitnom prostredí v zahraničí prišlo vhod dennodenne. — Jakub Kubaň