Šablóny pre študentov

Dokumenty

Usmernenia k napísaniu záverečných ročníkových prác

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. r. 2018/2019

Školský vzdelávací program 2019/2020

Vnútorný poriadok školy (školský poriadok)

Spomedzi toho, čo ma Life Academy naučila, vyniká predovšetkým dobrá znalosť dvoch cudzích jazykoch, čo mi v kozmopolitnom prostredí v zahraničí prišlo vhod dennodenne. — Jakub Kubaň