Dokumenty

Školský vzdelávací program

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti

Usmernenia k napísaniu záverečných ročníkových prác

Šablóny pre študentov

Spomedzi toho, čo ma Life Academy naučila, vyniká predovšetkým dobrá znalosť dvoch cudzích jazykoch, čo mi v kozmopolitnom prostredí v zahraničí prišlo vhod dennodenne. — Jakub Kubaň