Usmernenia k napísaniu záverečných ročníkových prác

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018

Školský vzdelávací program

Vnútorný poriadok školy (školský poriadok)

Spomedzi toho, čo ma Life Academy naučila, vyniká predovšetkým dobrá znalosť dvoch cudzích jazykoch, čo mi v kozmopolitnom prostredí v zahraničí prišlo vhod dennodenne. — Jakub Kubaň