Súkromná materská škola Life Academy

Rodičom a ich deťom poskytujeme

Súkromná materská škola Life Academy

Rodičom a ich deťom poskytujeme

  • láskyplnú a profesionálnu starostlivosť od 6:30 do 17:00 aj v čase školských prázdnin,
  • pozorných, starostlivých a odborných pedagógov so skúsenosťami,
  • celodennú, poldennú, ale aj prázdninovú starostlivosť o dieťa podľa potrieb rodičov,
  • dynamické a zážitkové formy učenia detí od raného detstva až po predškolský vek,
  • podchytenie a rozvíjanie jazykových zručností v anglickom jazyku (4-krát v týždni aktívna výučba s lektorom anglického jazyka),
  • kvalitnú predškolskú prípravu detí do základnej školy Life Academy,
  • bezpečné, podnetné a atraktívne prostredie
  • a ešte oveľa viac…

Veľká vďaka za pozitívny a neutíchajúci záujem o naše deti. — anketa