Súkromná materská škola Life Academy

Rodičom a ich deťom poskytujeme

Súkromná materská škola Life Academy

Rodičom a ich deťom poskytujeme

  • láskyplnú a profesionálnu starostlivosť od 6:30 do 17:00 aj v čase školských prázdnin,
  • pozorných, starostlivých a odborných pedagógov so skúsenosťami,
  • celodennú, poldennú, ale aj prázdninovú starostlivosť o dieťa podľa potrieb rodičov,
  • dynamické a zážitkové formy učenia detí od raného detstva až po predškolský vek,
  • podchytenie a rozvíjanie jazykových zručností v anglickom jazyku (4-krát v týždni aktívna výučba s lektorom anglického jazyka),
  • kvalitnú predškolskú prípravu detí do základnej školy Life Academy,
  • bezpečné, podnetné a atraktívne prostredie
  • a ešte oveľa viac…

Chceme sa vám poďakovať: 1. poďakovať za to, že ste nášmu synovi na takmer 4 roky vytvorili druhý domov. 2. poďakovať za to, že je s vami v bezpečí. 3. poďakovať za to, že mu pani učiteľky, ktoré boli častokrát ako jeho druhé mamy, vštepovali dobré a správne návyky a naučili ho veľa nových a pre život potrebných veci. 4. Poďakovať za to, že bol náš syn v Life Academy šťastný. Úprimne a zo srdca ďakujeme, bol to nezabudnuteľný čas. Držíme palce v častokrát neľahkej práci a prajeme vám všetkým všetko dobré.

— rodina Garančovská