Súkromná
materská škola

Rovná 597/15
058 01 Poprad
IČO: 42 235 260
DIČ: 2023530366
Tel.: +421 903 822 866

Súkromná
spojená škola

Rovná 597/15
058 01 Poprad
IČO: 52 108 163
DIČ: 2120903433

Organizačná zložka
Súkromná základná škola
Tel.: +421 911 383 797

Súkromná
spojená škola

Rovná 597/15
058 01 Poprad
IČO: 52 108 163
DIČ: 2120903433

Organizačná zložka
Súkromné gymnázium
Tel.: +421 918 473 448

Zriaďovateľ
Life Academy, s. r. o.

Francisciho 906/25
058 01 Poprad
IČO: 44 405 847
DIČ: 2022705047
Tel.: +421 918 727 735