Mgr. Jana Vernarčík

Súkromné gymnázium

"Zaobchádzaj s inými tak, ako chceš aby iní zaobchádzali s Tebou."


Zobraziť články učiteľa

jana.vernarcik@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

Som vyštudovanou učiteľkou všeobecnovzdelávacích predmetov: anglický jazyk a literatúra s praxou od školského roku 1999/2000 (Spojená škola na ulici D. Tatarku v Poprade, bilingválna sekcia gymnázia). Okrem učiteľovania som vyskúšala aj profesiu hotelovej recepčnej (Hotel Hilton Bristol, UK), administratívnej a mzdovej pracovníčky (Pertemps Industrial Bristol, UK).

Anglický jazyk, konverzácia v anglickom jazyku, reálie anglicky–hovoriacich krajín a prekladový seminár

Life Academy je pre mňa inšpiratívne a podnetné prostredie. Vyhovuje mi byť obklopená zaujimavými a schopnými ľuďmi, ktorí na sebe neustále pracujú, dá sa na nich spoľahnúť a majú zmysel pre humor.

Sú to mladí ľudia, ktorí väčšinou chcú v živote niečo dosiahnuť a sú ochotní na sebe pracovať. Fandím tým, ktorí okrem školských povinnosti stíhajú rozvijať svoje talenty a nevirtuálne kamarátstva.

Na konci každého školského roku za sebou vidím kus práce.

Nemám pocit, že by som vo výuke niektorého z predmetov bola lepšia ako v inom. Cítim potrebu sa zlepšovať, vychytávať chyby a celkovo sa snažím ‘ušiť’ výuku na mieru jednotlivým skupinám.

Nechcem profesne zastagnovať.

Moja trieda na pódiu na Colours of Life Academy.

Beh na dlhé trate, prechádzky so psom, turistika, poézia, seriály: Breaking Bad, Dynasty (2017), The Crown (Netflix-original)…