Mgr. Jana Vernarčík

Súkromné gymnázium

"Zaobchádzaj s inými tak, ako chceš aby iní zaobchádzali s Tebou."


Zobraziť články učiteľa

Verím, že ako učiteľ toho môžem celkom veľa. Keďže učím anglický jazyk a predmety s ním súvisiace, môžem byť s anglickým jazykom v denno – dennom kontakte. Čo je pre mňa dôležité. Lebo anglický jazyk je moja celoživotná vášeň.

Učiteľkou som sa nesnívala stať, a dodnes neberiem za samozrejmosť, že ňou som. Popravde to len tak akosi vypálilo. Pochádzam síce z učiteľskej rodiny, ale to by bol skôr dôvod, prečo sa učiteľom nestať. Práca na doma po večeroch a víkendoch, učiteľské tiky typu automatické dozorovanie ľudí s vami prechádzajúcimi cez cestu, automatické počítanie ľudí s vami na rodinnom výlete, posledné slovo, sklon k veľavravnosti a parafrázovanie svojich vlastných viet. A myšlienky, pred ktorými len tak nezabuchnete dvere, neizolujete sa od nich mimo pracovnej doby, ktorá ďaleko prevyšuje oficiálnu štatistiku dochádzky zamestnanca. Sú za nimi ľudské príbehy. Už dávno neplatí, že učiteľ cudzieho jazyka je vševediaci neomylný tvor, akási chodiaca encyklopédia, slovník a učebnica v jednom, a žiak tvor, ktorého osudom počas plnenia si povinnej školskej dochádzky je pasívne sedieť v lavici a na povel učiteľa odrapotať slovíčka, vety alebo aj celý namemorovaný text. Učiť znamená spoznávať, objavovať, dať šancu, motivovať, oceniť, a šiť hodiny na mieru. Každá trieda je iná, každý jej žiak z nej robí unikátny mix študijného a rovnako ľudského materiálu. Ako učiteľ môžem s týmto materiálom pracovať. S už nie deťmi a ešte nie dospelými, ktorí vedia potrápiť rovnako ako prekvapiť. Pracovať s nimi znamená pracovať na sebe, na svojej angličtine, na svojich učiteľských a IT zručnostiach, na sebe ako človeku. Tento balík výzvy mi ponúka práve Life Academy. Ako jej učiteľ môžem tiež pracovať v kolektíve zaujímavých a veľmi schopných ľudí. Od každého z nich sa môžem niečo učiť. Každý z nich má môj obrovský rešpekt.

Ako učiteľka, ktorá robila aj prácu mimo školstva, môžem porovnať. Vážiť si, čo mám ako učiteľ, navyše učiteľ na LA – bezpečné, príjemné a pekné pracovné prostredie, ľudský prístup, vďaku, pravidelnú spätnú väzbu, pocit, že tu patrím.

jana.vernarcik@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

Som vyštudovanou učiteľkou všeobecnovzdelávacích predmetov: anglický jazyk a literatúra s praxou od školského roku 1999/2000 (Spojená škola na ulici D. Tatarku v Poprade, bilingválna sekcia gymnázia). Okrem učiteľovania som vyskúšala aj profesiu hotelovej recepčnej (Hotel Hilton Bristol, UK), administratívnej a mzdovej pracovníčky (Pertemps Industrial Bristol, UK).

Anglický jazyk, konverzácia v anglickom jazyku, reálie anglicky–hovoriacich krajín a prekladový seminár

Life Academy je pre mňa inšpiratívne a podnetné prostredie. Vyhovuje mi byť obklopená zaujimavými a schopnými ľuďmi, ktorí na sebe neustále pracujú, dá sa na nich spoľahnúť a majú zmysel pre humor.

Sú to mladí ľudia, ktorí väčšinou chcú v živote niečo dosiahnuť a sú ochotní na sebe pracovať. Fandím tým, ktorí okrem školských povinnosti stíhajú rozvijať svoje talenty a nevirtuálne kamarátstva.

Na konci každého školského roku za sebou vidím kus práce.

Nemám pocit, že by som vo výuke niektorého z predmetov bola lepšia ako v inom. Cítim potrebu sa zlepšovať, vychytávať chyby a celkovo sa snažím ‘ušiť’ výuku na mieru jednotlivým skupinám.

Nechcem profesne zastagnovať.

Moja trieda na pódiu na Colours of Life Academy.

Beh na dlhé trate, prechádzky so psom, turistika, poézia, seriály: Breaking Bad, Dynasty (2017), The Crown (Netflix-original)…