Bc. Drahoslava Magová

Krásne Sady

"Adopt the pace of nature. Her secret is patience." Ralph Waldo Emerson


Zobraziť články učiteľa

Verím, že každý žiak je jedinečný a má schopnosť učiť sa. Existujú rôzne typy učebných štýlov. Každý žiak prijíma informácie iným spôsobom, niekto rád počúva, niekto sa rád hýbe, niekto rád kreslí či niečo vyrába. Učiteľ, ktorý chce učiť efektívne, rozumie individuálnym potrebám každého žiaka a snaží sa ich naplniť. Žiaci majú týmto spôsobom možnosť stať sa úspešnými. Som presvedčená, že učiteľ by sa mal rozvíjať po všetkých stránkach a napredovať. Mojím cieľom je správať sa ku každému žiakovi s úctou a pomáhať mu naučiť sa rešpektovať ostatných. Je pre mňa dôležité, aby som ako učiteľka zastávala úlohu sprievodcu žiakov, dokázala im poskytnúť pocit bezpečia, pomôcť sa adaptovať a emocionálne rozvíjať. Počas svojho vyučovania využívam aktivity, ktoré stimulujú zvedavosť, podporujú u žiakov vynaliezavosť, kreatívne a kritické myslenie, spoluprácu a ich komunikačné schopnosti. Verím, že komunikácia so žiakmi je veľmi dôležitá. Pri svojej učiteľskej práci som sa naučila pozorne načúvať, o čom hovoria a pomáhať im vyjadriť sa. 

Jedným z dôležitých kritérií učiteľa je zachovať si profesionalitu. Naďalej študujem a získavam vedomosti o všetkých vývojových trendoch, ako je fyzický, kognitívny, jazykový, sociálny a emocionálny vývoj. Využívam príležitosti na zlepšenie kompetencií, a to ako pre svoj osobný a profesionálny rast, tak aj v prospech žiakov a rodín. Snažím sa neustále využívať všetky dostupné zdroje na zabezpečenie kvalitného fungovania programu a byť kompetentným organizátorom, plánovačom, záznamníkom, komunikátorom a spolupracovníkom.

Rodina hrá veľkú rolu vo vzdelávaní svojich detí. Preto je pre mňa dôležité nadviazať pozitívne a produktívne vzťahy s rodinami a udržiavať otvorené, priateľské a kooperatívne vzťahy s rodičmi žiakov. S cieľom povzbudiť zapojenie rodičov do programu ich vyzvem, aby nás prišli počas dňa navštíviť, pomohli s projektmi, ktoré im poskytnú príležitosť podeliť sa o svoje zručnosti a talent so svojimi deťmi. Verím, že ako učiteľ môžem pozitívne ovplyvniť život mnohých žiakov nielen svojou filozofiou vzdelávania, ale aj osobným prístupom ku každému z nich.

drahoslava.magova@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

  • Northeastern State University, Tulsa, OK – Bakalár
  • Riverfield Country Day School 2006–2020 – Pedagóg

Mam rada deti a v Krásnych Sadoch mám možnosť rozvíjať u detí kreativitu, spoluprácu, kritické myslenie, komunikáciu a charakter v krásnom lesnom prostredí.

Deti sú od narodenia pripravené svojou kreativitou na život – my ako pedagógovia musíme tú kreativitu rozvíjať.

Mala som česť pracovať v lesnej škole, ktorá je celosvetová a navštevujú ju pedagógovia zo všetkých kútov sveta.

Je to prírodovedná a umelecká oblasť.

Chcela by som motivovať všetky deti k láske k učeniu.

Veľmi sa teším na nove zážitky v Krásnych Sadoch v prírode.

Veľmi rada chodím na tury a cestujem po svete.