Mgr. Martina Kolcúnová

Súkromná základná škola

"Najkrajším a jedinečným zážitkom je vždy objatie dieťaťa."


Zobraziť články učiteľa

Som učiteľka. Zdedila som to po meči aj po praslici. Pochádzam z učiteľskej rodiny. V celej širokej rodine je učiteľov viac než dosť. Trávila som v škole, v triedach, v kabinete matematiky a fyziky veľa času počas útleho detstva. Áno, aj ja som sa v detstve hrávala na učiteľku.

Na pedagogickej fakulte som sa náhodou ocitla na prednáške amerických učiteľov, ktorí rozprávali o inovatívnom vyučovaní Integrovaného tematického vyučovania (dnes Vysoko efektívne učenie). Tá prednáška ovplyvnila celý môj ďalší profesionálny život. Inovácie mi prirástli k srdcu. Začínala som v základnej škole v Bratislave, kde pôsobili americkí lektori. Osobné stretnutie s autorkou projektu ITV Susan Kovalikovou, ktorá mi povedala: “Učiteľská víla vám sedí na pleci” vo mne zanechalo silnú stopu. Osud ma potom zavial do Tatranskej alternatívnej školy v Poprade. A dnes mám tú česť pracovať v Life Academy.

Naozaj verím, že ako učiteľka môžem zmeniť svet. Pretože ako učiteľka sa dotýkam budúcnosti. Dokazujú mi to žiaci každý deň. Tým, ako sa zapájajú, ako pracujú. Tým, ako s nimi prežívam všetky triumfy aj pády. Tým, ako sa učia vždy nové a nové veci, ako sa posúvajú vpred… Ako sa učia pracovať v skupinách, deliť si úlohy a prácu. Ako sa spolu rozprávame v komunitkách, zdieľame zážitky, zžívame sa s novými sociálnymi zručnosťami. Ako sa učia spracovať v projektoch rôzne témy a potom sa postavia pred spolužiakov a odprezentujú ich. Vtedy som na nich neskutočne hrdá a pyšná.

Ak ako učiteľka zanechám stopu aspoň v jednom dieťati, bude to pre mňa veľké zadosťučinenie. Dnes viem, že moja práca má zmysel.

martina.kolcunova@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

Som absolventkou Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave – odbor učiteľstvo pre I.stupeň. Začínala som na inovatívnej škole v Bratislave, kde nás zaúčali americkí učitelia v modeli Vysoko efektívneho učenia. Potom som nastúpila na Tatranskú alternatívnu školu v Poprade. Pracujem aj s dospelými – som certifikovanou trénerkou Asociácie Susan Kovalikovej, externe pracujem pre rôzne vládne i mimovládne organizácie.

Učím na I. stupni všetky predmety

Škola tohto typu mi dáva voľnosť a slobodu v prístupe ku štýlu vyučovania. Môžem realizovať tvorivé projekty s deťmi, robiť so sociálnymi zručnosťami, rozvíjať to dobré v každom dieťati.

Deti ma nabíjajú energiou, pozitívnymi myšlienkami. Práca s nimi mi dáva veľa slobody.

Spolupodieľala som sa na mnohých projektoch. Ako lektorka Vysoko efektívneho učenia pracujem aj so sociálnymi zručnosťami a s rôznymi cieľovými skupinami – od detí cez dospelých, ľudí so zdravotným znevýhodnením, týrané deti a mládež, deti z detských domovov, rómske deti. Spracovala som ako spoluautorka niekoľko metodických materiálov a kníh pre učiteľov.

Je to oblasť inovácií v školstve. Stále ma to v živote krúti okolo a vracia späť do tejto oblasti.

Chcela by som, aby čo najviac ľudí vedelo, že učenie môže byť aj zábava, zmysluplné, prepojené so životom a pre život.

Najkrajším a jedinečným zážitkom je vždy objatie dieťaťa…

Milujem dobrú knihu, s ktorou sedím pod dekou a pijem dobrú kávu. Milujem chlieb so „šmaľcom“ a cibuľkou, k tomu varené vínko na vianočných trhoch kdekoľvek. Milujem ľudí, ich rozprávanie, príbehy, život…