Mgr. Jana Markóčiová

Súkromné gymnázium

"Nerob druhým to, čo nechceš, aby iní robili tebe.“ – Konfucius.


Zobraziť články učiteľa

To, že sa chcem v dospelosti stať učiteľkou, som vedela odmala. Moje prvé spomienky patria tomu, ako mám v detskej izbe posadené okolo seba plyšové hračky a bábiky, učím a vychovávam ich. S radosťou môžem aj po takmer 20 rokoch praxe povedať, že som rada, že som si šla za svojím cieľom a vôbec to neľutujem.

Čo mi táto práca dala? Napriek tomu, že byť učiteľom v súčasnosti nie je povolanie, ktoré by bolo spoločensky veľmi cenené, mňa stále baví. Teším sa v prvom rade z toho, že mám možnosť neustále sa posúvať vpred. Aby som držala (aspoň trochu) krok so svojimi študentmi, potrebujem sa zlepšovať nielen v odborných vedomostiach z predmetov, ktoré vyučujem, ale i v nových technických zručnostiach. Niekedy prekvapím aj samu seba, keď v jednej vete použijem slová iMessage, AirDrop, screenshot či Jamboard. Najmä táto doba nám okrem negatívnych vecí priniesla aj to pozitívne, napríklad viac času a možností na sebazdokonaľovanie. Každý, kto chce, má dnes k dispozícii obrovské množstvo webinárov, besied, článkov či kníh prístupných online, a to všetko môžeme sledovať z pohodlia domova. Ako učiteľka teda môžem, dokonca som presvedčená, že musím pracovať na sebe a neustále sa zlepšovať.

Okrem toho, že mením seba, určite zasahujem do životov mojich žiakov. Môžem do nich vložiť pozitívny vzťah k nášmu jazyku i k literatúre, na etike sa snažím, aby som ich priviedla k pozitívnym životným vzorom, k empatii a prosociálnemu správaniu. Môžem formovať ich vedomosti a do istej miery určite aj charakter. Je veľmi príjemné vidieť, že vaši žiaci sú v reálnom živote aktívni, šikovní a dobrí ľudia, že keď sa aj po rokoch stretneme, nájdeme si čas vymeniť si nielen zdvorilý pozdrav, ale aj niekoľko viet o sebe. 

Snažím sa mojim žiakom venovať svoj čas a skúsenosti aj počas záujmovej činnosti. Kto má chuť, môže pracovať v našom školskom časopise, kde môže nájsť to, čo ho baví a zdokonaľovať sa v tom. Veľmi oceňujem, keď majú dnešní mladí ľudia chuť posúvať sa vpred a učiť sa nové veci. Nie je to samozrejmosť.

Učiteľ teda môže svojou prácou dosiahnuť veľa, ale keď svoju prácu nerobí so srdcom, môže i veľa pokaziť. Rovnako ako možno v žiakoch vzbudiť záujem o predmet, ich môžeme aj odradiť. Preto je neoddeliteľnou súčasťou našej práce aj ľudskosť, schopnosť vypočuť si iných a snažiť sa ich pochopiť. Škola by mala byť podľa môjho názoru miestom, kde sa dieťa cíti pozitívne, motivovane, dôveruje učiteľom a rozumie tomu, že všetko v nej sa deje pre jeho dobro.

jana.markociova@lifeacademy.sk

+421 907 182 954

Vyštudovala som Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave – odbor slovenský jazyk, občianska náuka a etická výchova. Pracovala som v Tatranskej alternatívnej škole v Poprade, neskôr v Základnej škole s materskou školou vo Švábovciach.

Som triednou učiteľkou 2. A triedy a vyučujem v nej slovenský jazyk, komunikačnú výchovu a etickú výchovu. Etickú výchovu vyučujem aj v triedach 5. P a v 7. N.

Sú tu žiaci, ktorí majú záujem o vzdelanie, nie je im ľahostajná ich budúcnosť, sú aktívni, čo i mňa neustále posúva vpred. Je tu i výborný kolektív zamestnancov a príjemná tvorivá atmosféra.

Rada vidím pokroky, ktoré žiaci robia po vedomostnej, ale i po ľudskej stránke. Je veľmi príjemné, keď po rokoch stretnem svojich bývalých žiakov, ktorí sa mi prihovoria, pochvália sa, ako sa im v živote darí. Vtedy mám pocit zadosťučinenia, že som k tomu prispela i ja.

Úspechom pre mňa je najmä práca so žiakmi na školskom časopise, s ktorým sme za 4 roky vydávania získali viac ako 10 cien v súťažiach od regionálneho až po celoslovenské kolo. Spoluautorsky som sa ako lektorka vydavateľstva Taktik podieľala na tvorbe pracovných zošitov pre žiakov 2. stupňa ZŠ Hravá literatúra.

Mám veľmi rada literatúru vo všetkých jej podobách.

Chcela by som, aby mala moja práca zmysel, aby ma napĺňalo to, čo robím a aby sa mi darilo čo najlepšie pripravovať žiakov na reálny život, v ktorom si budú môcť splniť svoje sny a túžby.

Úspešní maturanti, úspechy na súťažiach.

Mojím najväčším pokladom a zmyslom života je určite rodina, moje dve deti. Ak mám trochu voľného času, rada čítam knihy. Počúvam rockovú hudbu, oddýchnem si aj pri dobrej komédii v kine alebo v televízii, rada idem do prírody, na huby, na bicykel, zaplávať si… Tých záujmov je viac než voľného času.