Moje rozhodnutie stať sa učiteľkou nebolo jednoznačné a menilo sa v rôznych obdobiach môjho štúdia na gymnáziu. Na jednej strane bol záujem o históriu a lákadlom štúdium archeológie, na strane druhej láska k slovenčine a literatúre. A ešte vzťah k deťom a pocit či presvedčenie, že sa mi darí ich zaujať, viem ich motivovať a niečo im odovzdať. To nakoniec rozhodlo a výber padol na štúdium slovenčiny a dejepisu.

Vo svojom živote som mala, až na pár výnimiek, veľké šťastie na učiteľov. Na tých, ktorí ma učili, na tých, od ktorých som sa učila ja, ale aj na tých, s ktorými som učila. Začínala som v klasickej, vtedy socialistickej základnej škole, v ktorej bolo viac ako tisíc žiakov. Plná ambícií, plánov a možno aj naivných očakávaní som bola rovno hodená do školských vôd. A tak ako každý začínajúci učiteľ som veľmi rýchlo pochopila, že s tým, čo ma naučili na vysokej škole, si ani náhodou nevystačím. Práve kolegovia, medzi ktorými mám dodnes veľa priateľov, boli tí, ktorí ma naučili, že učenie nie je len o odovzdávaní toho veľkého množstva vedomostí, ktoré som mala v hlave. Im vďačím za to, že ma naučili vnímať deti ako individuálne osobnosti so svojimi jedinečnými osudmi a postojmi k učeniu i k celému životu.

Po štrnástich rokoch učenia v klasickej škole som cítila potrebu zmeny. Mala som pocit, že sa potrebujem posunúť iným smerom, chcela som učiť lepšie, modernejšie. Prestup do Tatranskej alternatívnej školy, ktorá vtedy začínala svoju činnosť v Poprade, bol obrovskou šancou. Inovatívny spôsob učenia ma oslovil už predtým, po absolvovaní školení, štúdiu a začatí učenia modernejším spôsobom som zistila, že to je miesto, kde som sa našla. A hoci to život zariadil tak, že Tatranská alternatívna škola je dnes už históriou, Life Academy je jej dôstojnou a skvelou nasledovníčkou. A je to najmä vďaka ľuďom, ktorí ju tvoria a ktorým záleží na tom, aby nám tu všetkým bolo dobre a príjemne. Ja tejto škole verím, pretože viem, že v jej základoch je aj kus môjho života.

Ako učiteľka môžem veľa. Vždy som to vedela. Nepotrebujem, aby mi to niekto povedal. Pre mňa sú najlepšou a najpríjemnejšou spätnou väzbou moji bývalí žiaci, ktorí sa ku mne aj po rokoch hlásia. Ten pocit, keď mi povedia, že aj ja som ovplyvnila ich život, je nezaplatiteľný a nenahraditeľný. Ak má učiteľ šťastie, vie naučiť svojich študentov, aby verili v seba samých, naučili sa prekonávať prekážky, naučili sa snívať a splnili si aj tie najodvážnejšie sny.

sona.svienta@lifeacademy.sk

+421 918 473 448

Absolvovala som Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove, aprobáciu slovenský jazyk a literatúra – dejepis. Učím 33. rok, začínala som ako učiteľka v klasickej škole, neskôr som bola učiteľkou a zástupkyňou v Tatranskej alternatívnej škole. Od vzniku gymnázia som jeho riaditeľkou.

Učím predmety slovenský jazyk a literatúra, dejepis v kvarte

V Life Academy učím rada, pretože už pred mnohými rokmi ma oslovil inovačný systém vyučovania, ktorý úspešne rozvíjame práve v našej škole.

Najviac ma napĺňa, keď vidím, že sa mi podarilo žiakov nadchnúť pre môj predmet. A určite spätná väzba od mojich bývalých žiakov, ktorí sa ku mne aj po rokoch hlásia a oceňujú to, že boli pripravení hlavne na život.

Spolu so žiakmi umiestnenie vo viacerých súťažiach. Postupný profesionálny rast ma vždy posúval ďalej, som autorkou alebo spoluautorkou niekoľkých metodických materiálov.

Úplne rovnocenne a v rôznych obdobiach môjho života a učiteľskej praxe striedavo slovenčina aj dejepis.

Chcela by som, aby sa nám podarilo zviditeľniť našu školu. Nech sa čo najviac ľudí dozvie, že učenie môže a má byť zmysluplné a prepojené so životom.

Najsilnejším zážitkom pre mňa bolo, keď som na prvej spoločnej Bielej akadémii videla, aká je u nás súhra medzi všetkými – od najmenších škôlkarov až po maturantov.

Moje naj… moja skvelá rodina a priatelia, dobré knihy všetkého druhu – hlavne historické a fantasy, Slovenský raj a Vysoké Tatry kedykoľvek, Jarek Nohavica – folk a country, dobré divadlo a filmy…