sona.svienta@lifeacademy.sk

+421 918 473 448

Absolvovala som Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove, aprobáciu slovenský jazyk a literatúra – dejepis. Učím 33. rok, začínala som ako učiteľka v klasickej škole, neskôr som bola učiteľkou a zástupkyňou v Tatranskej alternatívnej škole. Od vzniku gymnázia som jeho riaditeľkou.

Učím predmety slovenský jazyk a literatúra, dejepis v kvarte

V Life Academy učím rada, pretože už pred mnohými rokmi ma oslovil inovačný systém vyučovania, ktorý úspešne rozvíjame práve v našej škole.

Najviac ma napĺňa, keď vidím, že sa mi podarilo žiakov nadchnúť pre môj predmet. A určite spätná väzba od mojich bývalých žiakov, ktorí sa ku mne aj po rokoch hlásia a oceňujú to, že boli pripravení hlavne na život.

Spolu so žiakmi umiestnenie vo viacerých súťažiach. Postupný profesionálny rast ma vždy posúval ďalej, som autorkou alebo spoluautorkou niekoľkých metodických materiálov.

Úplne rovnocenne a v rôznych obdobiach môjho života a učiteľskej praxe striedavo slovenčina aj dejepis.

Chcela by som, aby sa nám podarilo zviditeľniť našu školu. Nech sa čo najviac ľudí dozvie, že učenie môže a má byť zmysluplné a prepojené so životom.

Najsilnejším zážitkom pre mňa bolo, keď som na prvej spoločnej Bielej akadémii videla, aká je u nás súhra medzi všetkými – od najmenších škôlkarov až po maturantov.

Moje naj… moja skvelá rodina a priatelia, dobré knihy všetkého druhu – hlavne historické a fantasy, Slovenský raj a Vysoké Tatry kedykoľvek, Jarek Nohavica – folk a country, dobré divadlo a filmy…