Martina Ilavská

Špeciálne triedy Súkromná základná škola

"Keď dáš dieťaťu rybu, nakŕmiš ho na deň, ak ho naučíš loviť, dáš mu potravu na celý život."


Zobraziť články učiteľa

Keď si spomeniem na svoje detstvo, vynorí sa mi spomienka na to, ako som sa ešte ako predškoláčka hrala na pani učiteľku – zapisovala som si svojimi znakmi celé “texty”, pretože sa mi vždy veľmi páčilo písmo mojej mamky – tiež učiteľky.

Predpokladám, že mnoho detí prirodzene odsleduje povolanie svojich rodičov. 

Pre mňa však boli rozhodujúce vlastné skúsenosti zo základnej – no asi najviac zo strednej školy. Každý máme šťastie – aspoň dúfam, že každý – stretnúť v živote toho správneho učiteľa oddaného svojej práci, ktorú skôr považuje za akési poslanie. Ja som to šťastie naozaj mala vo svojej pani vychovávateľke, ktorá nám v triede bola vždy oporou a vedela poradiť asi vo všetkom. Aj triedny na základnej škole bol špičkový – vedel sa s nami porozprávať, dohovoriť nám – a žiaľ, musel to robievať pravidelne (boli sme výborná partia, no občas sme vedeli potrápiť). Aj pani učiteľky na strednej – nezabudnuteľné osobnosti – venujúce sa nám naplno, po odučení hodiny si preberané nové učivo stačilo len pripomenúť prečítaním, pretože výklad novej látky prepojený so životom “sa pamätal” akoby sám. 

Druhou stranou mince v stretnutiach s učiteľmi bola aj smola na niektorých pedagógov. Najhoršie sú spomienky na tých, ktorí k nám mladým a neskúseným ľuďom pristupovali s obrovským odstupom a hľadeli na nás z takej výšky svojho vlastného piedestálu, že nás ani nepočuli. Najhoršie na takýchto pedagógoch bolo, že nás ani nechceli počuť, nezaujímal ich náš názor či otázky. A to bol moment – ktorý ja považujem za rozhodujúci. 

Presne v takých chvíľach pri takomto type učiteľa som sa rozhodla, že ak sa stanem učiteľkou, budem sa k “svojim” deťom – žiakom správať s pochopením, so záujmom, snahou porozumieť im, poradiť a v prípade potreby pomôcť. 

A práve preto verím, že ako vychovávateľka môžem vďaka väčšiemu priestoru a času popoludní spoznať deti trochu detailnejšie – ich radosti, starosti, obavy či strachy. A verím, že ak som počas svojho pôsobenia pomohla čo i len jednému dieťaťu, malo to zmysel.

martina.ilavska@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

Študovala som na Strednej pedagogickej škole v Levoči, po jej skončení som hneď nastúpila do zamestnania – moja prax je teda 17 rokov.

Tento rok nových prváčikov Pozorovateľov.

Rada učím v Life Acaemy kvôli možnosti iného prístupu k našim deťom v škole, možnosti vštepovať a vysvetľovať im nielen vďaka komunitkám životné zručnosti, ktoré sú, žiaľ, v dnešnej dobe často odsúvané “dôležitejšími” výsledkami na druhú koľaj.

Páči sa mi možnosť ukázať deťom cestu nielen presadenia samého seba prostredníctvom “širokých lakťov”, ale aj možnosť naučiť ich stavať nielen na svojich silných stránkach, ale vedieť prijať aj tie slabšie.

Keď dnes po rokoch stretávam “svoje” už v niektorých prípadoch dospelé deti, ktoré ešte stále majú tendenciu sa vystískať, pospomínať s vďakou na krásne chvíle v ŠKD, nezabudnuteľné zážitky zo škôl v prírode, z rôznych výletov či súťaží. Vtedy cítim aj ja vďaku, že som svojou troškou prispela k ich šťastným spomienkam. Lebo predovšetkým o tom by detstvo malo byť.

Cítim sa veľmi prirodzene v športovej oblasti, či už ide o základy gymnastiky, loptové hry, lyžovanie…

Ak by som deťom, s ktorými sa v pracovnom živote stretnem, pomohla možno lepšie spoznať samých seba, naučiť ich prijímať situácie, ktoré im život do cesty prinesie, s rozvahou, pokorou a pomohla im vystavať základy ich morálnych hodnôt, z ktorých budú môcť čerpať.

Najkrajším zážitkom, ktorý mi zišiel na um ako prvý, bolo prekvapenie a úžas nad emocionálnou inteligenciou “mojich” detí v ŠKD, pretože som v tej konkrétnej chvíli cítila nielen hrdosť na jasne sa črtajúce “osobnosti”, ale aj vďaku za to, že som mala šťastie vo svojom oddelení práve na také skvelé deti.

Medzi moje záľuby radím prechádzky so psíkmi, turistiku s priateľmi, športové aktivity takmer akéhokoľvek druhu, čítanie kníh rôzneho žánru, komediálne seriály napr. M*A*S*H, Frasier, a mnohé iné.