Mgr. Martina Strenková

Súkromné gymnázium

"Jednoduché anglické – Never give up."


Zobraziť články učiteľa

Verím, že ako učiteľ môžem svojou troškou robiť svet lepším a krajším tým, že mám to šťastie, že môžem učiť a vychovávať empatických, zodpovedných, tvorivých a rozhľadených mladých ľudí s kritickým myslením, sebereflexiou a srdcom na správnom mieste. Verím tiež, že dokážem študentov inšpirovať a vzbudiť v nich záujem a zápal o štúdium a svoj neustály osobný rast a napredovanie. Ako učiteľka cudzích jazykov verím, že dokážem v študentoch zapáliť iskru nadšenia o štúdium cudzích jazykov, literatúry a kultúry iných krajín. A v neposlednom rade dúfam, že tak, ako sú študenti mojou každodennou inšpiráciou a výzvou, aj ja dokážem byť inšpiráciou a vzorom pre nich.

Ako som však dospela k tomuto poznaniu a túžbe stať sa učiteľkou? Myslím, že toto poznanie a túžba sa začali formovať postupne. Nepatrím medzi dievčatá, ktoré od malička snívali o tom, že “raz budú učiteľkami a budú dávať samé jednotky”, hoci prostredie, v ktorom som vyrastala, predurčovalo moju profesijnú budúcnosť buď v školstve alebo v zdravotníctve. V útlom detstve som predstavy o svojej budúcej profesii menila každý mesiac až do štúdia na gymnáziu, keď sa moje predstavy už viac – menej ustálili. Posledné dva roky som nerozprávala o ničom inom, len o tom, ako vyštudujem medzinárodné právo a diplomaciu a budem pracovať na veľvyslanectvách a v medzinárodných organizáciách. Keby mi tento plán A nevyšiel, mala som pripravený aj plán B – pracovať ako tlmočníčka a prekladateľka – najlepšie v OSN. Hra osudu však spôsobila, že plán A nevyšiel a začala som pracovať na pláne B, keď som sa dostala na vysokú školu – odbor anglický a ruský jazyk. No tu zásah osudu zaúradoval opäť a anglický jazyk som študovala ako učiteľský odbor a pri štúdiu ruského jazyka to bolo také “pol na pol” a veľké zastúpenie tu mali aj prekladateľské predmety, keďže počas môjho štúdia došlo k zlúčeniu katedier. No a tu niekde sa začal lámať chlieb. Učiteľstvo sa mi začínalo páčiť čím ďalej tým viac a viac. Predstava o tom, že môžem stáť pri formovaní hodnôt, myslenia a vnímania sveta mladých ľudí zvalcovala prvotnú túžbu stať sa tlmočníčkou a prekladateľkou.

Dnes som rada, že všetko sa stalo tak, ako sa stalo a ja môžem viesť život, aký vediem. Z takmer 16 rokov mojej učiteľskej praxe som učila na rôznych typoch škôl – od učenia angličtiny v MŠ, cez ZŠ, gymnázium až po VŠ. Zažila som firemnú výučbu a vzdelávanie dospelých. Mám sa sebou aj niekoľko tlmočení a množstvo preložených textov.

Som vďačná za to, že všade, kde som mala možnosť pracovať – či už vo svojom rodisku – v Starej Ľubovni alebo v Bratislave, no najmä teraz tu v Poprade, v Life Academy, som dostala a stále dostávam možnosť profesijne rásť a rozvíjať sa. Cením si, že pracujem v neohrozenom a podnetnom prostredí, kde nielen študenti sa cítia dobre, ale aj my učitelia. Som rada, že nám možnosť tvorivo a inovatívne pristupovať k vzdelávaniu mladých ľudí. 

Či už v osobnom, alebo pracovnom živote som nesmierne vďačná za život, aký mám a za ľudí v ňom.

martina.strenkova@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

Vyštudovala som anglický a ruský jazyk na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. Od ukončenia štúdia som učila na rôznych typoch škôl – 4 roky na gymnáziu v Starej Ľubovni, na detašovanom pracovisku Katolíckej univerzity, istý čas som sa tiež venovala firemnej výučbe a prekladateľskej a tlmočníckej činnosti v Bratislave. Na Life Academy som sa po materskej dovolenke vrátila minulý rok.

Na gymnáziu učím predmet anglický jazyk v Tercii, 2., 3. a 4. ročníku. Učím tiež konverzácie v anglickom jazyku v 1. ročníku. Okrem toho som triednou učiteľkou v 3.A.

Pre možnosť môcť sa rozvíjať, pracovať na sebe a tiež pracovať s deťmi a mladými ľuďmi, ktorí sú šikovní, tvoriví, a ktorých angličtina baví (aspoň väčšinu).

Na práci s deťmi ma baví najmä ich otvorenosť, bezprostrednosť, úprimnosť a pripravenosť na stále nové výzvy.

Asi za najväčší úspech považujem to, keď vidím úspechy mojich študentov, či už počas štúdia na našej škole alebo neskôr na univerzite, alebo v pracovnom živote.

Mojou doménou je určite anglická gramatika a preklad, V ruskom jazyku je to najmä obchodná ruština.

Chcela by som, aby boli moji študenti úspešní, aby sme dosahovali úspechy na rôznych súťažiach v anglickom jazyku. Čo sa týka mňa osobne, mojím najbližším vytýčeným cieľom je napísanie a úspešná obhajoba 2. atestačnej práce.

Zážitkov je mnoho, či už z obdobia pred alebo po materskej. Veľmi rada si spomínam na moju prvú triedu, kde som bola triedna učiteľka.

Mojím naj je určite moja rodina – môj manžel a moji traja synovia, ktorí sú zmyslom môjho života. Okrem mojej rodiny mám rada leto, cestovanie, bicyklovanie, turistiku, ale aj kávu, dobrú knihu, dobrý film, hudbu.