Mgr. Martina Strenková

Súkromné gymnázium

"Jednoduché anglické – Never give up."


Zobraziť články učiteľa

martina.strenkova@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

Vyštudovala som anglický a ruský jazyk na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. Od ukončenia štúdia som učila na rôznych typoch škôl – 4 roky na gymnáziu v Starej Ľubovni, na detašovanom pracovisku Katolíckej univerzity, istý čas som sa tiež venovala firemnej výučbe a prekladateľskej a tlmočníckej činnosti v Bratislave. Na Life Academy som sa po materskej dovolenke vrátila minulý rok.

Na gymnáziu učím predmet anglický jazyk v Tercii, 2., 3. a 4. ročníku. Učím tiež konverzácie v anglickom jazyku v 1. ročníku. Okrem toho som triednou učiteľkou v 3.A.

Pre možnosť môcť sa rozvíjať, pracovať na sebe a tiež pracovať s deťmi a mladými ľuďmi, ktorí sú šikovní, tvoriví, a ktorých angličtina baví (aspoň väčšinu).

Na práci s deťmi ma baví najmä ich otvorenosť, bezprostrednosť, úprimnosť a pripravenosť na stále nové výzvy.

Asi za najväčší úspech považujem to, keď vidím úspechy mojich študentov, či už počas štúdia na našej škole alebo neskôr na univerzite, alebo v pracovnom živote.

Mojou doménou je určite anglická gramatika a preklad, V ruskom jazyku je to najmä obchodná ruština.

Chcela by som, aby boli moji študenti úspešní, aby sme dosahovali úspechy na rôznych súťažiach v anglickom jazyku. Čo sa týka mňa osobne, mojím najbližším vytýčeným cieľom je napísanie a úspešná obhajoba 2. atestačnej práce.

Zážitkov je mnoho, či už z obdobia pred alebo po materskej. Veľmi rada si spomínam na moju prvú triedu, kde som bola triedna učiteľka.

Mojím naj je určite moja rodina – môj manžel a moji traja synovia, ktorí sú zmyslom môjho života. Okrem mojej rodiny mám rada leto, cestovanie, bicyklovanie, turistiku, ale aj kávu, dobrú knihu, dobrý film, hudbu.