PaedDr. Daniela Posypanková, PhD.

Špeciálne triedy

"Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné."


Zobraziť články učiteľa

“Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili” (Ján Amos Komenský). Ani by sme možno nepovedali, ako dokáže jeden citát vystihnúť situáciu, v ktorej sa momentálne nachádzame.

V tejto neľahkej dobe, ktorá nám priniesla mnoho ťažkostí, sme sa museli z jedného dňa na druhý naučiť žiť s novými skúsenosťami a výzvami. Z normálneho života sme sa preniesli do online života. Z bežného stereotypu a chodenia do školy sme sa presunuli a vytvorili tzv. online školy. Tváre kolegov a kolegýň, ktoré sme bežne stretávali na chodbe a tešili sa na spoločné posedenia, sme mohli vidieť len cez kameru a práve tento spôsob života nás určite doviedol k mnohým zamysleniam. Nikdy by som nepovedala, že začiatok môjho pedagogického pôsobenia naberie taký rozmer. A práve s touto situáciou sa mi v hlave začalo premietať mnoho otázok. 

Je povolanie, po ktorom som od detstva túžila, naozaj to pravé? Sme schopní zvládnuť túto situáciu? Máme dostatočné vybavenie? Vieme deťom aj takto poskytnúť podporu a dostatočné množstvo vedomostí? Vysoká škola mi možno poskytla množstvo teoretických poznatkov na prípravu budúceho povolania, no akosi pozabudla na dostatočné množstvo praxe. Ak si niekto myslí, že po ukončení vysokoškolského vzdelania končí akékoľvek štúdium, tak by som ho rada vyviedla z omylu. Práve po vysokej škole začína to ozajstné. Také povolanie ako učiteľ si vyžaduje neustále vzdelávanie a posúvanie sa vpred. Aj počas dištančného vzdelávania sa mnohí z nás, učiteľov, museli naučiť disponovať širokým spektrom nových a inovovaných prístupov k vyučovaniu a učeniu. Museli sme sa vžiť do nových komunikačných a informačných technológií. Aj táto situácia nás možno posunula vpred a zistili sme, že dokážeme aj to, načo by sme sa v bežnom živote nikdy neodvážili. Naučili sme sa žiakom posúvať učivo aj inou formou ako len formou výkladu a mnoho učiteľov sa spojilo a začalo si vymieňať skúsenosti. Táto doba nám ukázala, aké kvalitné máme školstvo, školy… Kvalita školy je v súčasnosti podmienkou jej prežitia. Tu by som sa pozastavila, pretože si myslím, že naša škola túto kvalitu má. Síce som v nej len krátko, ale na porovnanie s predchádzajúcou školou môžem povedať, že táto škola sa snaží o to, aby svojim zamestnancom poskytla možnosť vzdelávania sa. V jednom článku som čítala, že ak je klíma školy príjemná, tak aj zamestnanci sa cítia dobre a v našej škole sa táto skutočnosť potvrdzuje. 

Práve počas prvých rokov praxe som si uvedomila, že som si vybrala povolanie, ktoré má bude v živote napĺňať, aj keď sa často stretávame s rôznymi prekážkami, no láska k deťom a výchove je silnejšia. 

Na záver by som to ukončila krásnym citátom: “Deti sa rodia s krídlami a učitelia ich učia lietať.”

daniela.posypankova@lifeacademy.sk

+421 915 510 128

Vyštudovala som učiteľstvo akademických predmetov Biológia – Náboženská výchova na Katolíckej Univerzite v Ružomberku. Následne som pokračovala na doktorandskom štúdiu v odbore sociálna práca, kde som súbežne začala rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. V roku 2018 som ukončila rigorózne konanie v odbore učiteľstvo náboženskej výchovy. V súčasnosti sa venujem rozširujúcemu štúdiu – učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Univerzite Komenského v Bratislave.

V špeciálnych triedach základnej školy vypomáham s jednotlivými predmetmi, ktoré žiaci najviac potrebujú.

Pretože má napĺňa ak vidím, že deti napredujú vpred so svojimi vedomosťami a znalosťami.

Vynaliezavosť detí a snaha objavovať nové veci.

V školstve som zatiaľ krátko, ale každý jeden úspech žiakov ma posúva vpred.

Biológia a problematika inkluzívneho vzdelávania.

Aby každé dieťa nadobudlo pocit, že patrí a je správne začlenené do kolektívu.

Letný školský klub a kopec zážitkov s ním spojených.

Oddych v prírode, čas strávený s rodinou.