Ľuboslava Krystýnková

Špeciálne triedy Súkromná základná škola

"Šťastie sa vždy skrýva v obyčajných veciach. V takých, ako je voľný deň, dobrá káva, alebo len pokoj v srdci…"


Zobraziť články učiteľa

Verím, že ako učiteľ môžem…

Verím, že svojím postojom, názormi a správaním môžem ovplyvniť svojich zverencov, ich rodičov i kolegov. Verím, že v tom dobrom. 

Verím, že učiteľstvo nie je povolaním, ale poslaním. Veď práca, ktorú robíte s radosťou, sa vždy robí jednoducho a nevšimnete si čas, ktorý pri nej strávite .

Verím, že sa nám podarí vychovať z detí inteligentné a chápajúce osobnosti, ktoré sa vedia poďakovať, podeliť, vyjadriť svoj názor, pomôcť iným, sú ochotné urobiť svet lepším, naučíme ich snívať a plniť si svoje sny, prekonávať prekážky.

Verím, že učitelia opäť budú morálnymi autoritami, múdrymi ľuďmi s obrovským znalosťami. 

Verím, či chcem veriť, že pochvaly od detí typu – ste najlepšia, ste kreatívna, dnes vám to pristane, pekne voniate, ste super – myslia úprimne.

Som človek, ktorý sa nepotrebuje verejne prezentovať či chváliť svojimi výsledkami. Na to sú samotné deti, ich rodičia a v neposlednom rade zamestnávateľ. 

Verím, že sa poučím z chýb. Som človek, ktorý robí chyby. Veď kto ich nerobí…

luboslava.krystynkova@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

Študovala som Strednú pedagogickú školu v Levoči – odbor vychovávateľstvo. Moja pedagogická prax začala 1. augusta 1980.

Učím výtvarnú výchovu na I. a II. stupni v triedach pre deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

Priestor na sebarealizáciu, metódy a formy učenia, s akými som niekedy začínala v TAŠ – ke. Tiež preto, že je to škola pre tých, ktorí sa učia meniť svet.

Vedia nabiť pozitívnou energiou, sú tvorivé, vynaliezavé a skoro vždy úprimné.

To nech posúdia moji zverenci a ich rodičia.

Aby si deti, ktorým som „vstúpila do života“, zapamätali dobre mienené rady, boli samy sebou a dosiahli v živote to, po čom túžia.

Stále naň čakám, nechám sa prekvapiť.

Moja rodina, dobrá kniha, hudba, film, priatelia, slnko, kvety, leto a všetko, pri čom si môžem oddýchnuť a pookriať.