RNDr. Viera Serečunová

Súkromná základná škola Súkromné gymnázium

"Moji žiaci ma po rokoch radi navštívia a na hodiny matematiky spominajú ako na jedny z najlepších."


Zobraziť články učiteľa

Verím, že ako učiteľka môžem zmeniť svet.

Je len málo povolaní, ktoré majú obrovský vplyv na náš ďalší život a na našu budúcnosť. Myslím si, že povolanie učiteľky je jedným z nich. Učiteľka neriadi krajinu, nevyrába stroje, nevytvára žiadne materiálne statky, ale kladie vedomostné a morálne základy našim deťom, od ktorých závisí naša ďalšia budúcnosť.

Žiaľ, dnešná doba učiteľskému povolaniu nepraje. Učiteľ má nízky plat, hoci pracuje aj doma dlho do noci; má nízke spoločenské postavenie aj napriek tomu, že formuje spoločnosť; je pre rodičov len niekto, kto ich deťom zadáva plno úloh a starostí, ktoré následne musia rodičia riešiť. A keď sa žiaci a rodičia sťažujú, učiteľ poväčšine ťahá za kratší koniec.

Som učiteľ! Kto je viac? Dnes asi všetci. Nie, nesťažujem sa, len popisujem dnešnú dobu.

Čo som sa za roky mojej učiteľskej praxe naučila je, že deti a učitelia sa musia vzájomne rešpektovať. Učiteľ musí brať dieťa také aké je a, naopak, dieťa má brať učiteľa takého, aký je, a vzájomne si majú pomáhať.

  • Verím, že ako učiteľka môžem svojím prístupom k učeniu pomôcť žiakom.
  • Verím, že ako učiteľka môžem svojou tvrdou prácou pomôcť žiakom.
  • Verím, že ako učiteľka môžem svojou prísnosťou na žiakov pomôcť žiakom.
  • Verím, že ako učiteľka môžem svojou nestrannosťou pomôcť žiakom.
  • Verím, že ako učiteľka môžem svojimi hodnotami, ktoré vyznávam, pomôcť žiakom.
  • Verím, že ako učiteľka môžem svojím ľudským prístupom pomôcť žiakom.
  • Verím, že ako učiteľka môžem zmeniť svet!

Už teraz sa teším na ďalšie spoločné stretnutia so svojimi žiakmi v čoraz krajšom svete.

viera.serecunova@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

18 ročná prax na gymnáziu

Rada vzdelávam mládež

Detská vynaliezavosť a iné pohľady na fungovanie sveta.

Moji žiaci ma po rokoch radi navštívia a na hodiny matematiky spominajú ako na jedny z najlepších.

Budem rada ak študenti vďaka matematike získajú zdravo kritický pohľad na svet a budú sami pragmaticky a logicky riešiť aj nematematické úlohy.

Ešte sa naň teším. Ako sa hovori: “Nikdy nehovor nikdy.”

šport a dovolenky