RNDr. Viera Serečunová

Súkromné gymnázium

"Moji žiaci ma po rokoch radi navštívia a na hodiny matematiky spominajú ako na jedny z najlepších."


Zobraziť články učiteľa

viera.serecunova@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

18 ročná prax na gymnáziu

Rada vzdelávam mládež

Detská vynaliezavosť a iné pohľady na fungovanie sveta.

Moji žiaci ma po rokoch radi navštívia a na hodiny matematiky spominajú ako na jedny z najlepších.

Budem rada ak študenti vďaka matematike získajú zdravo kritický pohľad na svet a budú sami pragmaticky a logicky riešiť aj nematematické úlohy.

Ešte sa naň teším. Ako sa hovori: “Nikdy nehovor nikdy.”

šport a dovolenky