Mgr. Dávid Starovič

Súkromná základná škola Súkromné gymnázium

"V Life Academy som našiel deti, ktoré zaujíma ich vzdelanie a budúcnosť."


Zobraziť články učiteľa

david.starovic@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu

ZŠ: 5.N (Geografia, Telesná a športová výchova)
Gymnázium: II.A – V.A (geografia, telesná a športová výchova), 8-ročné gymnázium: príma – kvarta (geografia, telesná a športová výchova)

Pretože som tu našiel deti, ktoré zaujíma ich vzdelanie a budúcnosť

Možnosť posúvať ich vpred a ukazovať im nové obzory.

Z telesnej a športovej výchovy obľubujem všetky športové hry a z geografie hlavne Slovensko

Konkrétny cieľ nemám, ale verím, že človek sa môže posúvať stále vpred

Zatiaľ otvorenie školského roka a verím, že zážitkov bude stále viac a viac.

Všetko okolo športu