Mgr. Dávid Starovič

Súkromná základná škola Súkromné gymnázium

"V Life Academy som našiel deti, ktoré zaujíma ich vzdelanie a budúcnosť."


Zobraziť články učiteľa

Keď sa obzriem späť do minulosti na moju postupnú voľbu povolania, ktorému sa budem v živote venovať, kariéra učiteľa určite nebola na prvom mieste.

Vo všeobecnosti si myslím, že málokto sníva o tom, že sa raz stane pánom učiteľom respektíve pani učiteľkou. Iné to nebolo ani v mojom prípade. Ak by sme urobili prieskum u našich žiakov na “veľkom” gymnáziu podľa môjho názoru by sa počet žiakov, ktorí snívajú o zamestnaní v školstve, hýbal blízko nuly. Môžeme len tipovať, prečo by to tak bolo, ale stavím sa, že by odzneli dôvody, ktoré sú každému z nás jasné:

1) finančné ohodnotenie: ak by sme porovnávali platy učiteľov, lekárov, ekonómov, právnikov, práve učitelia by vyšli z tohto porovnávania najhoršie. Platy sú častokrát jedným z hlavných dôvodov pri výbere povolania.

2) práca s deťmi – jednoducho povedané – nie je pre každého a nie každý si vie predstaviť pracovať s deťmi. Treba mať pevné nervy, vedieť, ako ich zaujať a získať si ich pozornosť. Nebudem klamať, aj ja som uvažoval pri výbere povolania podobne. Ako je teda možné, že som aj tak vyštudoval učiteľstvo? Jeden dôležitý argument, ktorý bol pri mojom výbere povolania najdôležitejší, som nespomenul. Chcel som sa živiť niečím, čo ma bude baviť. Nechcel som sedieť zatvorený v kancelárii a 8 hodín ťukať a pozerať do počítača. Vylučovacou metódou som teda prišiel k povolaniu učiteľa, konkrétne k telesnej a športovej výchove a geografii. Hneď na to nadviažem a po mojej zatiaľ krátkej praxi musím povedať, že som si vybral správne. Práca učiteľa ma baví a som šťastný. Možno som mal iba šťastie, že som zakotvil hneď od začiatku v Life Academy. Za rok a pol, ktorý som v nej strávil, na ňu nemôžem povedať jedno krivé slovo. Od pani riaditeľky, vynikajúcich kolegov, od ktorých som sa už veľa naučil a nemôžem zabudnúť ani na našich študentov. Verím, že roky v LA mi budú postupne pribúdať a budú minimálne, také dobré a ako to bolo doteraz. Práca v škole má pre mňa aj ďalšiu veľkú výhodu – každý deň je iný. Nemusí to byť však len deň. Nikdy nezažijete takú istú hodinu resp. vyučovací blok. Tým pádom Vám nehrozí stereotyp.

Na záver by som možno dal menšie odporúčania pre našich študentov. Tak ako som spomínal vyššie častokrát je hlavným faktorom pri výbere budúceho povolania finančné ohodnotenie. Samozrejme v dnešnej dobe je dôležité aj to. Podľa môjho názoru by ho však študenti nemali umiestňovať na prvé miesto. V živote sú aj dôležitejšie veci ako peniaze a ich množstvo na bankovom účte.

david.starovic@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu

ZŠ: 5.N (Geografia, Telesná a športová výchova)
Gymnázium: II.A – V.A (geografia, telesná a športová výchova), 8-ročné gymnázium: príma – kvarta (geografia, telesná a športová výchova)

Pretože som tu našiel deti, ktoré zaujíma ich vzdelanie a budúcnosť

Možnosť posúvať ich vpred a ukazovať im nové obzory.

Z telesnej a športovej výchovy obľubujem všetky športové hry a z geografie hlavne Slovensko

Konkrétny cieľ nemám, ale verím, že človek sa môže posúvať stále vpred

Zatiaľ otvorenie školského roka a verím, že zážitkov bude stále viac a viac.

Všetko okolo športu