Mgr. Katarína Kalisová

Špeciálne triedy

"Páči sa mi detská nápaditosť, tvorivosť a spontánnosť."


Zobraziť články učiteľa

“Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje” (Wiliam Arthur Ward). Často si aj ja kladiem otázky: “Som dobrou učiteľkou?” “Aká je vlastne úloha učiteľa v školách dnes?” “K čomu by som mala viesť svojich žiakov?”

Na začiatok musím napísať, že počas svojho stredoškolského štúdia som ani len nerozmýšľala nad povolaním učiteľky, práve naopak, tešila som sa, kedy školské lavice opustím. Mojimi obľúbenými predmetmi však vždy boli slovenský jazyka a biológia. Keď som rozmýšľala, v ktorom povolaní by som ich mohla spojiť, bolo to práve učiteľstvo. Dnes už môžem povedať, že svoje rozhodnutie vôbec neľutujem. Aj keď to nie je vždy jednoduché a často sa stretávam s mnohými prekážkami, práca s deťmi ma veľmi baví a napĺňa. Každý deň je niečím iným, novým a výnimočným. Každý deň mi prináša nové skúsenosti a zážitky. Práve to ma uisťuje v tom, že som si vybrala správne povolanie. Byť učiteľkou však pre mňa nie je len povolaním, ale zároveň aj poslaním. Mnohí si myslia, že učiť je ľahké, no práca učiteľa vôbec nie je len o učení. Je poslaním vedieť žiakov počúvať, pomáhať im, inšpirovať ich a dať im pocítiť, akí sú výnimoční a potrební. 

V učiteľskej praxi pôsobím zatiaľ päť rokov. Hneď po skončení štúdia som začala učiť na Strednej zdravotníckej škole v Levoči a potom som nastúpila na Life Academy, kde učím už štvrtý rok. Life Academy mi priniesla množstvo nových skúseností a zážitkov, za ktoré som nesmierne vďačná. Spoznala som tu množstvo skvelých ľudí, na ktorých viem, že sa môžem s prosbou o pomoc kedykoľvek obrátiť a nikdy mi nepovedia nie. Po štvorročnej praxi som sa rozhodla ísť študovať ďalej, a to konkrétne špeciálnu pedagogiku. Som rada, že študujem práve tento odbor, nakoľko žiakov s rôznymi poruchami učenia čoraz viac pribúda. Chcela som sa o tejto problematike dozvedieť viac, aby som žiakom mohla byť nápomocná a vedela, ako s nimi správne pracovať. 

Kalendárny rok 2020 nám nečakane do učiteľského sveta priniesol ďalšiu novú skúsenosť. Neľahké obdobie, v ktorom sme sa počas tohto roka ocitli, všetkým dokázalo, aký je učiteľ v živote dieťaťa dôležitý a nenahraditeľný. Ocitli sme sa v online svete a zo školských lavíc sa žiaci presunuli pred obrazovky počítačov. Keď som začala učiť, ani sa mi nesnívalo, že niečo takéto môže nastať. V konečnom dôsledku túto skúsenosť hodnotím pozitívne. Učitelia aj žiaci sa tejto úlohy zhostili vynikajúco a zistili sme, že sme ako škola pripravení na všetko. No aj tak verím, že niečo podobné sa už nebude opakovať, pretože všetkým nám chýba školský priestor a každodenné osobné stretnutie. 

“Dobrý učiteľ sa učí celý život.” Za seba to môžem len potvrdiť, pretože každý jeden deň v škole s deťmi sa naučím niečo nové.

katarina.kalisova@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

Vyštudovala som učiteľstvo slovenského jazyka, literatúry a biológie na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Po skončení štúdia som rok pôsobila ako učiteľka na Strednej zdravotníckej škole v Levoči.

Učím slovenský jazyk a biológiu v špeciálnych triedach.

Mám rada prácu s deťmi a napĺňa ma tráviť čas s nimi. A tiež kvôli príjemnému prostrediu a skvelému kolektívu.

Robíme rôzne aktivity, ktoré deťom pomaly pomáhajú zlepšovať sa v učive aj v osobnom živote. Páči sa mi ich nápaditosť, tvorivosť a spontánnosť.

V školstve som ešte len tretí rok, a preto sa snažím naučiť deti to, čo najlepšie viem. Každé jedno zlepšenie u žiakov je pre mňa odmenou, ktorú som dosiahla. Teším sa z každého malého pokroku, ktorý sa im podarí.

Určite by som sa rada venovala deťom s rôznymi poruchami a pomáhala im čo najlepšie sa začleniť do bežného života. Neustále sa chcem v tejto oblasti zdokonaľovať.

Colours of Life Academy, škola v prírode

Dobrá kniha, film, čas strávený s rodinou a prechádzky v prírode.