Mgr. Monika Krajňáková

Súkromné gymnázium

"Je krásne, keď človek môže odovzdávať mladým ľuďom cenné poznatky."


Zobraziť články učiteľa

monika.krajnakova@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

Vzdelanie potrebné pre vykonávanie učiteľského povolania som získala na Univerzite Mateja Bela, na Fakulte prírodných vied v Banskej Bystrici, kde som vyštudovala odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – matematika a biológia. Po skončení štúdia som niekoľko rokov pôsobila v Tatranskej alternatívnej škole v Poprade, kde som získala veľa cenných skúseností a poznatkov. V súčasnosti učím na Súkromnej spojenej škole v Poprade.

V Life Academy učím na Súkromnej základnej škole v 5. a 6. ročníku matematiku, na Súkromnom gymnáziu s osemročným vzdelávacím programom v 2., 3. a 4. ročníku matematiku a v 2. ročníku komunikačnú výchovu. Na Súkromnom gymnáziu s päťročným vzdelávacím programom v 5. ročníku cvičenia z matematiky.

V Life Academy učím rada preto, lebo mi poskytuje priestor na ďalší sebarozvoj, a to v príjemnej atmosfére a vo výbornom kolektíve.

Je krásne, keď človek môže odovzdávať mladým ľuďom cenné poznatky, keď ich môže sprevádzať a pomáhať im na ich ceste napĺňania si svojich snov.

Za najväčšie doteraz dosiahnuté úspechy považujem vynikajúce umiestnenia našich žiakov na popredných miestach v okresných a krajských kolách matematickej olympiády a pytagoriády.

Chcela by som, aby bola moja práca zmysluplná, aby sa mi darilo čo najlepšie pripravovať mojich žiakov na skutočný život, v ktorom si budú môcť splniť svoje sny.

Najkrajším a jedinečným zážitkom je vždy objatie dieťaťa…

Voľný čas rada trávim s dobrou knihou v ruke, prechádzkami po prírode či bicyklovaním. Počas letných prázdnin nesmie chýbať spoznávanie krajín, ich kultúry a všetkého, čo je s tým spojené.