Mgr. Eva Mýtniková

Špeciálne triedy Súkromná základná škola

"Páči sa mi byť ponorená do detského sveta."


Zobraziť články učiteľa

Moja školská edukácia začala v roku 1989. Bola som prváčkou, stala som sa iskričkou a moja pani učiteľka každý pondelok rozprestrela na svoj učiteľský stôl krásne vyžehlený obrus. K tomu malá vázička, tematická ozdoba. V zime snehuliak, na jar zajko a bahniatka. Prvým stupňom ma previedla veľmi milá a láskavá pani učiteľka. Taká mama, mala veľké dramatické oči a nikdy nešetrila úsmevom. Z tohto obdobia mám pekné spomienky a som presvedčená, že prvé roky strávené v škole sú veľmi dôležité. Mám to často na mysli, aby aj moji žiaci mali prevažne pozitívne zážitky a na školu spomínali v dobrom. 

Som síce liečebná pedagogička, v terapii som pôsobila sedem rokov, no skúsenosti z odbornej práce využívam aj v školskom prostredí. V prístupe k deťom, žiakom mám snahu byť autentická. Autentickosť je pre mňa odrazový mostík pri nadviazaní kooperácie medzi skupinou, triedou. Žiakom odovzdávam moje aktuálne emočné nastavenie. Hovorím im, keď som šťastná, čo sa mi podarilo, rozprávam o mojich životných udalostiach, skúsenostiach. Keď sa hnevám, poviem prečo a zároveň potrebujem vedieť emocionálne nastavenie žiakov. Každý žiak sa má v triede cítiť bezpečne a neohrozene, majú byť rešpektované individuálne odlišnosti. Myslím si, že je to veľmi dôležité. 

To, čo deťom odovzdávame, nie sú iba akademické vedomosti, ale tiež schopnosť spoznať svoju vlastnú osobnosť, silné stránky, naučiť sa spolupracovať, niesť zodpovednosť a získavať sociálne zručnosti. 

Páči sa mi koncept realistického optimizmu. Koncept poukazuje, že nehovoríme žiakom, že všetko je skvelé, že neexistujú vo svete zlé konce. Opatrne sa pracuje s kritikou žiaka. Takýto pedagóg sa snaží používať menej obmedzujúci a viac podporujúci jazyk. Je to spôsob, ako vidieť vo veciach viac pozitív ako negatív, ako odložiť svoje staré okuliare a vidieť veci v lepšom svetle. Deti sú veľmi citlivé a vnímavé, častokrát majú pocit krivdy, vidia situáciu svojimi očami. Učím ich pomenovať situáciu, ktorá sa stala, povedať, čo som videl, cítil a čo potrebujem. Keď si takto vo dvojici dokážu povedať a vyriešiť ťažkosť a odpustiť si, je úžasné sledovať ich osobnostné napredovanie.

eva.mytnikova@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

Vyštudovala som Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Liečebná pedagogika. Pracovala som v detskom domove s deťmi s rôznymi vývinovými ťažkosťami. Neskôr ako detský terapeut v ambulancii klinického psychológa.

Hudobná výchova – 5. ročník, hudobná výchova – špeciálne triedy, výchova umením – 9. ročník

Pre pohodové pracovné prostredie, rešpektujúce jedinečnosť každého dieťaťa

Páči sa mi byť ponorená do detského sveta

Žiaci našej školy uspeli a umiestnili sa na okresných, krajských aj celoštátnych hudobných súťažiach

Hudobná výchova, muzikoterapia

Aby žiaci vnímali umenie a stalo sa súčasťou ich života

Sú to akcie City run, keď s kolegovcami beháme pre dobú vec

Klavír, hrám od detstva a nikdy som neprestala. Fascinuje ma klavírna tvorba rôznych období od Frederyka Chopina až po crossover prevedenia hudby Maxima Mrvicu. Rada športujem, behám, energiu si dobíjam na jumpingu, kolieskových korčuliach či na horách s mojou rodinou.