JUDr. Ľuboslava Gvozdiaková

Súkromná základná škola Súkromné gymnázium

"Dúfam, že ma na konci školského roka čaká pocit z dobre odvedenej práce."


Zobraziť články učiteľa

Verím, že ako učiteľ môžem pomôcť budúcim generáciám vyriešiť problémy dnešnej doby. Byť učiteľom mi dáva príležitosť poháňať študentov do vyšších výšok. Deti v našich triedach budú ľudia, ktorí budú musieť riešiť zmenu podnebia či vytvárať technológie, vďaka ktorým bude náš život pohodlnejší a dostanú nás z ekologických, ekonomických a politických zmätkov, ktoré, zdá sa, vládnu dnešnému svetu.

Jedným z mojich osobných cieľov pri učení a vzdelávaní je pomôcť budúcim generáciám stať sa dobrými občanmi. Existuje koncepcia, podľa ktorej sa deti v škole učia viac ako to, čo je uvedené v testoch. Tiež sa učia, ako spolu vychádzať, zdieľať a spolupracovať, správať sa, ale učia sa najmä demokratickým hodnotám, ich rešpektovaniu či presadzovaniu. Tieto mäkké zručnosti nie sú iba vedľajším produktom vzdelávania. Sú neuveriteľne dôležité preto, aby ukázali našim študentom, ako spolu vychádzať v našej spoločnosti.

Inšpirovať ďalšie generácie pri vytváraní rovnocennejšieho sveta je mojou ďalšou motiváciou. Veľa z toho, o čom sa v škole rozprávame, sú morálne problémy: Čo je správne a čo zlé robiť? Ako naše kroky zabezpečujú alebo bránia rovnosti ľudí, pohlaví a spoločenských vrstiev? Ako učiteľ sa snažím deťom vštepovať myšlienku, že ich rozhodnutia by mali viesť k viac či menej rovnocennému svetu a, samozrejme, k rešpektovaniu inakosti a jedinečnosti. 

Ale ako to dosiahnuť? 

Predovšetkým sa snažím byť trpezlivá. Mnohé deti jednoducho nerozumejú veciam, ktoré sa učia a je nesmierne dôležité, aby som to trpezlivo vysvetlila ešte raz, iným spôsobom. S určitou dávkou empatie sa to takmer vždy podarí, čo ma nesmierne poteší a motivuje k ďalšej práci. 

Ďalším, pre mňa veľmi dôležitým prístupom pri vyučovaní, je učenie s otvorenou mysľou. Som presvedčená, že učitelia by sa mali učiť nové veci. Často hovoríme o dôležitosti učenia sa so študentmi viac ako o priamej výučbe. Ak zadám študentovi úlohu spravidla zhromaždí o tejto téme množstvo aj pre mňa nových poznatkov, za čo ich vždy pochválim.

Na druhej strane ja sama cítim, že je ešte stále veľa vecí, v ktorých sa musím zlepšovať. Pre mňa osobne je najťažšie vyhodnocovať, čo pri vyučovaní funguje a čo nie. Mnohí skvelí učitelia to dokážu intuitívne vycítiť, iní to musia získať na základe svojich skúseností a pokusov a omylov. Avšak podľa mňa, jediný spôsob, ako sa naučiť učiť, je robiť to.

luboslava.gvozdiakova@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

Vyštudovala som Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach, svoje vzdelanie som si doplnila v pedagogickom odbore výchova k občianstvu.

Učím občiansku výchovu a semináre v štvrtom a piatom ročníku.

Je to pre mňa úplne nové a veľmi podnetné prostredie.

Študenti ma dokážu stále niečím prekvapiť a motivovať.

Vždy ma poteší, keď si študenti vedia z vyučovania odniesť niečo do svojho každodenného života.

Myslím, že je všetko, čo je spojené s právom, politógiou a sociológiou.

Chcela by som sa naďalej vzdelávať a napredovať.

Dúfam, že ma čaká na konci školského roka, ako pocit z dobre odvedenej práce.

Rada čítam beletriu, ale aj odbornú literatúru, pozerám festivalové filmy alebo idem do divadla.