JUDr. Ľuboslava Gvozdiaková

Súkromné gymnázium

"Dúfam, že ma na konci školského roka čaká pocit z dobre odvedenej práce."


Zobraziť články učiteľa

luboslava.gvozdiakova@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

Vyštudovala som Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach, svoje vzdelanie som si doplnila v pedagogickom odbore výchova k občianstvu.

Učím občiansku výchovu a semináre v štvrtom a piatom ročníku.

Je to pre mňa úplne nové a veľmi podnetné prostredie.

Študenti ma dokážu stále niečím prekvapiť a motivovať.

Vždy ma poteší, keď si študenti vedia z vyučovania odniesť niečo do svojho každodenného života.

Myslím, že je všetko, čo je spojené s právom, politógiou a sociológiou.

Chcela by som sa naďalej vzdelávať a napredovať.

Dúfam, že ma čaká na konci školského roka, ako pocit z dobre odvedenej práce.

Rada čítam beletriu, ale aj odbornú literatúru, pozerám festivalové filmy alebo idem do divadla.