Asi bude na tom niečo pravdy, keď sa hovorí: “Jablko nepadá ďaleko od stromu.” Moja mamka bola tiež učiteľka, a tak moje prvé hry boli s bábikami na školu. Pekne som si ich porozkladala a každej pripravila test, ktorý som potom opravila. 

Tento vzor mamky a aj prvé hry na školu ma neskôr po maturite priviedli k štúdiu cudzích jazykov na FHV v Banskej Bystrici. Tu som postupne na povinnej praxi v škole prichádzala do kontaktu s naozajstnými žiakmi v skutočnom školskom prostredí. Naučila som sa tu, aká dôležitá je dobrá príprava na hodinu. 

Po skončení štúdia som hneď nastúpila na miesto učiteľky a postupne získavala nové skúsenosti s učením na rôznom type škôl, s rôznymi vekovými kategóriami a s rôznymi typmi žiakov. Na štyri roky som mala možnosť vyskúšať si svoje jazykové znalosti i v zahraničí a tiež získať novú skúsenosť s prácou s deťmi s poruchami učenia.

Neskôr opäť doma som mala možnosť učiť dospelých študentov na univerzite a v jazykovej škole. Tu som získala aj skúsenosti s európskymi projektmi pre učiteľov a stala sa koordinátorkou pre školu, na ktorej som pôsobila. Vďaka projektu sme mali možnosť nazrieť do vzdelávacích aktivít v iných krajinách, ako sú Nemecko, Taliansko, Lotyšsko, Litva a Cyprus. Všetky tieto moje skúsenosti ma pomaly formovali a otvárali mi cestu k novým prístupom k učeniu.

Najväčšou výzvou však bolo zakotvenie v Súkromnej spojenej škole alebo v Life Academy, ako jej neformálne všetci hovoríme. Táto škola sa úplne vymyká z tradičnej perspektívy vzdelávania a uplatňuje svoje vlastné postupy pri vyučovaní. Aj keď toho bolo na začiatku veľa nového, postupne som si k tomu systému našla cestu a objavila prednosti týchto postupov. Vyžaduje si to celého človeka, obrovský čas na prípravu hodín, ale stojí to za to. Deti sa takto radšej učia a pripravia sa lepšie na život, akoby len memorovali preberané učivo. Som vďačná za túto poslednú výzvu, pretože okrem učenia detí sa sama veľa naučím, dokonca aj od nich samých.

Celá táto cesta ma naučila neustále rozširovať svoje obzory a ostať otvorená novým prístupom. Verím, že ako učiteľ môžem aj ja formovať mladých ľudí a pripravovať ich pre život tak, ako formovali moji učitelia a moje skúsenosti mňa.

terezia.hlavacikova@lifeacademy.sk

Študovala som na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a mám 14 ročnú prax ako učiteľka anglického a nemeckého jazyka.

Učím tu anglický jazyk v prime, sekunde, kvarte, prvom a piatom ročníku gymnázia.

Sama som študovala na bilingválnom gymnáziu a vnímam to ako profesionálnu a osobnú výzvu opäť sa vrátiť na takéto gymnázium.

Práca s deťmi je pre mňa obohacujúca, pretože nielen ja ich naučím niečo nové, ale aj ony vždy naučia niečo nové mňa.

Podarilo sa mi pracovať v anglickom školstve na základnej a strednej škole.

Mojou doménou je anglická morfológia.

Rada by som sa posunula ďalej a urobila si atestačnú skúšku.

Šanca pracovať na tejto škole je pre mňa zážitkom.

Rada hrám basketbal, plávam a bicyklujem a rada čítam historicko–dobrodružné knihy a sledujem historické dokumentárne filmy.