Mgr. Terézia Hlaváčiková

Súkromné gymnázium

"Krása je v maličkostiach."


Zobraziť články učiteľa

terezia.hlavacikova@lifeacademy.sk

+421 911 293 041

Študovala som na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a mám 14 ročnú prax ako učiteľka anglického a nemeckého jazyka.

Učím tu anglický jazyk v prime, sekunde, kvarte, prvom a piatom ročníku gymnázia.

Sama som študovala na bilingválnom gymnáziu a vnímam to ako profesionálnu a osobnú výzvu opäť sa vrátiť na takéto gymnázium.

Práca s deťmi je pre mňa obohacujúca, pretože nielen ja ich naučím niečo nové, ale aj ony vždy naučia niečo nové mňa.

Podarilo sa mi pracovať v anglickom školstve na základnej a strednej škole.

Mojou doménou je anglická morfológia.

Rada by som sa posunula ďalej a urobila si atestačnú skúšku.

Šanca pracovať na tejto škole je pre mňa zážitkom.

Rada hrám basketbal, plávam a bicyklujem a rada čítam historicko–dobrodružné knihy a sledujem historické dokumentárne filmy.