Verím, že ako učiteľ môžem…

…veľa – povzbudiť, potešiť, rozosmiať, rozplakať, vykričať, ovplyvniť, motivovať, ale aj demotivovať. 

Ako prváci v základnej škole sme písali diktát a mala som jednu chybu. Stáli sme v rade a pani učiteľka nás poťahala za vlasy toľkokrát, koľko chýb sme mali. Pamätám si, ako som sa strašne bála. Viac spomienok mám na druhý stupeň, kde som, našťastie, okrem učiteľov, z ktorých som mala strach, mala aj učiteľov, ktorých som mala veľmi rada a dodnes sú mi vzorom. Počas celej základnej školy som chcela byť učiteľkou v škôlke, no keď prišiel čas rozhodnúť sa, išla som na gymnázium. 

Gymnázium mám v pamäti ako čas večného písania poznámok, učenia, skúšania a písomiek. Takto to išlo dookola štyri roky. Počas štúdia na gymnáziu, ovplyvnená spolužiakmi, som chvíľu chcela byť právničkou, ale nakoniec som sa rozhodla pre psychológiu. Keďže na psychológiu bolo príliš ťažké sa dostať, tak som si dala prihlášku aj na učiteľstvo psychológie a anglického jazyka, ktorý ma zo všetkých predmetov bavil najviac. Skončilo to tak, že psychológia sa neotvorila a mne ostal anglický jazyk. Štúdium angličtiny ma veľmi bavilo a konečne som do školy chodila rada a bez stresu. Skúšanie len v určitom období mi veľmi vyhovovalo. Mohla som sa učiť a každodenné písomky mi neboli strašiakom. Na vysokej škole som si myslela, že zo mňa bude tlmočníčka alebo prekladateľka. Neskôr som však zistila, že preklady ma nebavia a tlmočenie je zas príliš hektické. 

Počas štúdia na vysokej škole som si vyskúšala prácu v jazykovej škole a začalo ma to baviť. Bolo to veľmi príjemné spestrenie štúdia. Stále som mala v hlave učiteľov, ktorými som sa nechcela stať. Chcela som, aby deti chodili do školy rady a bez stresu. 

Po vysokej škole som nastúpila učiť na novovznikajúce súkromné anglické gymnázium, ktoré je dnes súčasťou Life Academy. Som rada, že som mala túto príležitosť, pretože je to škola, ktorá je svojím prístupom a metódami veľmi pokroková a naučila ma veľa nových a zaujímavých metód a prístupov k učeniu a žiakom. V neposlednom rade tu máme výborný kolektív a vedenie.

Na tejto škole sa mi páči, že mám možnosť učiť aj mladšie deti v základnej škole aj starších žiakov na gymnáziu. Vyžaduje si to iný prístup a to ma na tom baví. Rada sa učím nové veci a táto škola mi to umožňuje. V škole ako takej je vždy rušno, vždy sa niečo deje, nehrozí nuda a stereotyp, čo je super.

Keďže ako učiteľ môžem ovplyvniť život detí, ktoré učím, snažím sa o to aby, v prvom rade mali pozitívny vzťah k predmetu, ktorý učím a mali vnútornú motiváciu učiť sa. Potom ide všetko ľahšie. A hoci mojich žiakov učím len jeden predmet, verím, že svojou troškou prispievam k tomu, že sa do školy neboja chodiť. Nie som zástancom častého skúšania, preto nemajú deti zo školy stres a neučia sa kvôli písomkám, ale kvôli sebe. 

Verím, že ako učiteľ žiakov motivujem, pozitívne ovplyvňujem, vediem správnym smerom a povzbudzujem.

ivana.macutekova@lifeacademy.sk

+421 903 644 958

Študovala som anglický jazyk na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Popri štúdiu som pracovala v jazykových školách, v Anglicku, neskôr aj na Katolíckej univerzite. V Life Academy učím s prestávkami, keď som bola na materskej dovolenke, od jej vzniku v roku 2006.

Tento rok učím anglický jazyk a konverzácie v 1.A a som triedna učiteľka v VI.N kde učím anglický jazyk, komunikačnú výchovu a hudobnú výchovu.

V Life Academy sa mi páči, že môžem učiť zároveň na gymnáziu aj na základnej škole, že škola je pokroková, že učíme v blokoch a tým máme viac priestoru na rôzne tvorivé úlohy a v neposlednom rade, lebo máme výborný kolektív a vedenie.

Na práci s deťmi sa mi páči, že ma neprestávajú prekvapovať, je s nimi zábava a viem sa od nich veľa naučiť.

Myslím si, že sa mi podarilo motivovať žiakov k lepším a lepším výkonom.

Sú žiaci, ktorí nemajú radi jazyk, lebo im nejde, myslia si, že nemajú talent na jazyky. Mám túto výzvu rada a teším sa, keď sa mi darí tento ich postoj meniť a objaviť talent u každého.

Chcela by som byť učiteľkou, ktorá otvára brány a ukazuje cestu ktorou sa dá ísť.

Každý deň je pre mňa zážitkom.

Moje naj je moja rodina a tiež veľmi rada čítam, pozriem si dobrý film alebo idem do prírody.