Mgr. Róbert Mýtnik

Špeciálne triedy Súkromná základná škola

"Vytvárame nové možnosti a priestor pre vzdelávanie detí, ktoré potrebujú individuálny prístup, pochopenie a dostatok času na svoj osobnostný rozvoj."


Zobraziť články učiteľa

Koncom roku 2014 som dostal pracovnú ponuku, o ktorej sa hovorí, že sa neodmieta. Po veľmi príjemnom rozhovore v príjemnom prostredí som nemusel dlho zvažovať, či sa stanem súčasťou Life Academy. Stála predo mnou výzva, o ktorej som bol presvedčený, že ma v mojej pedagogickej praxi posunie o niečo ďalej. A nemýlil som sa…

Žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami sa venujem pomerne dlho a intenzívne. Magisterské štúdium som absolvoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Špeciálna pedagogika. Absolvoval som množstvo školení, kurzov, seminárov, ktoré obohacovali moju pedagogickú prax. Po príchode do mojej prvej triedy v Life Academy som mal však pocit, že som na úplnom začiatku mojej pedagogickej praxe. Triedy pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia sa v Life Academy zriadili na základe požiadaviek rodičov, ktorým v iných školách nebolo vyhovené. A práve tu mal vzniknúť priestor na sebarealizáciu a rozvoj žiakov, ktorí sa v bežných školách necítili komfortne. Prešlo šesť rokov a ja musím neskromne konštatovať, že sa nám podarilo vytvoriť také miesto a priestor, kde práve tieto deti zažívajú úspech a radosť z učenia.

Koncom šk. roku 2017/2018 som dostal pracovnú ponuku, o ktorej sa hovorí, že sa neodmieta. Po veľmi príjemnom rozhovore v príjemnom prostredí som prijal ponuku pracovať v Life Academy ako zástupca riaditeľa školy. Výzva… A opäť som bol na začiatku mojej pedagogickej praxe. Z odstupom času však môžem konštatovať, že je veľmi motivujúce byť priamo prítomný a zároveň zodpovedný za celkové smerovanie a plynulý chod školy. Je motivujúce a inšpirujúce pracovať s profesionálmi ako sú p. učiteľky, p. vychovávateľky, p. asistentky Life Academy, ktoré svojou kreativitou vytvárajú celkový obraz školy. Vždy som mal šťastie pracovať s tými najlepšími, či už v súkromnom, alebo pracovnom prostredí. A presne také prostredie mi momentálne vytvára aj Life Academy. Som spokojný.

robert.mytnik@lifeacademy.sk

+421 911 383 797

Vyštudoval som špeciálnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Absolvoval som kontinuálne vzdelávania v oblasti sociálno-patologických javov, informačno–komunikačných technológií, športu. Práci učiteľa sa venujem 22 rokov, moja prax bola vždy zameraná na vyučovanie žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami.

V Life Academy učím v triedach pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia.

Life Academy vytvára nové možnosti a priestor pre vzdelávanie detí, ktoré potrebujú individuálny prístup, pochopenie a dostatok času na svoj osobnostný rozvoj.

Som autorom multimediálneho edukačného CD „Pesničkovo“, je to učebná pomôcka určená práve pre deti so špeciálnymi edukačnými potrebami.

Rozvíjanie špecifických funkcií.

Mojím prianím je, aby žiaci pociťovali úspech zo svojich výsledkov každý deň.

Premiéra hymny Life Academy na slávnostnej akadémii.

Medzi moje naj patrí moja rodinka, kapela, v ktorej hrám a športové aktivity – futbal, cyklistika, plávanie, snowboarding.