Druhý stupeň základnej školy, triedy osemročného a bilingválneho gymnázia

Na základe rozhodnutia ministra školstva Vám oznamujeme, že od 22. 6. 2020 otvárame triedy druhého stupňa základnej školy a triedy osemročného a bilingválneho gymnázia. Podrobnosti o režime otvárania budeme postupne zverejňovať na našej webovej stránke.

Zatiaľ Vás prosíme o vyplnenie tohto jednoduchého dotazníka >
Pokyny pre druhý stupeň základnej školy a gymnázium >


Materská škola, prvý stupeň a 5. ročník základnej školy

Na základe rozhodnutia ministra školstva Vám oznamujeme, že od 1. 6. 2020 otvárame triedy materskej školy, prvý až piaty ročník základnej školy a školský klub. Podrobnosti o režime otvárania budeme postupne zverejňovať na našej webovej stránke.

Pokyny pre základnú školu >
Pokyny pre materskú školu >