Na prvý pohľad som si myslel, že fyzika patrí k predmetom, ktoré sa nedajú vyučovať dištančnou formou. No mýlil som sa. Podarené prezentácie pani učiteľky robia nové učivo veľmi jednoduchým. Vyzdvihnúť chcem aj aplikačné úlohy, ktoré robíme. Napríklad pokus o hustote látok. Na takéto pokusy sme v škole väčšinou nemali dostatok času, no keďže sme doma a času je viac než dosť, pomocou takýchto jednoduchých pokusov si dokážeme utvrdiť naše novozískané vedomosti. Ďalšou výhodou dištančného vyučovania fyziky je to, že sa môžeme sústrediť a rozvíjať v oblasti, ktorá nás zaujíma. Keďže momentálne preberáme kryštalické a amorfné látky a mňa veľmi zaujíma letectvo, rozhodol som sa, že tieto dve oblasti spojím a naštudoval som si niečo viac o únave materiálu v leteckom priemysle. Dozvedel som sa nové informácie a utvrdil si nové učivo. Dištančné vyučovanie so sebou prináša niekoľko výhod, no napriek tomu sa neviem dočkať, keď si sadneme do školských lavíc a učivo nám bude vysvetlené tradičnou formou.

— Bruno Schweitzer (študent)