Tieto pokyny platia pre prevádzku školy na Rovnej ul. 597/15, Poprad. Žiaci špeciálnych tried, ktorí sa počas bežnej prevádzky učia na elokovanom pracovisku na Francisciho ul. 910/8, Poprad, sa v čase od 1. 6. 2020 budú učiť v priestoroch na Rovnej ul. 597/15, Poprad. Žiaci I. S – IV. S sa budú učiť v Zariadení lesnej pedagogiky Krásne Sady podľa pokynov pre toto zariadenie.

Na základe rozhodnutia ministra školstva Vám oznamujeme, že od 1. 6. 2020 otvárame triedy materskej školy, prvý až piaty ročník základnej školy a školský klub. Podrobnosti o režime otvárania budeme postupne zverejňovať na našej webovej stránke.