Tieto pokyny platia pre prevádzku školy na Rovnej ul. 597/15, Poprad. Žiaci špeciálnych tried, ktorí sa počas bežnej prevádzky učia na elokovanom pracovisku na Francisciho ul. 910/8, Poprad, sa v čase od 1. 6. 2020 budú učiť v priestoroch na Rovnej ul. 597/15, Poprad. Žiaci I. S – IV. S sa budú učiť v Zariadení lesnej pedagogiky Krásne Sady podľa pokynov pre toto zariadenie.


Warning: html_entity_decode(): charset `utf8' not supported, assuming utf-8 in /data/0/d/0d93aa4a-a0b2-458b-8df0-c9b28bde677d/lifeacademy.sk/web/wp-includes/general-template.php on line 4071