Vo štvrtok 29. 6. sa všetci učitelia a žiaci našej školy zišli v kine Tatran, aby spoločne zavŕšili ďalší úspešný školský rok a ocenili úsilie, vytrvalosť, talent a šikovnosť tých, ktorí na sebe tvrdo pracovali a vďaka svojej iniciatíve dosiahli neuveriteľné úspechy. Hneď na úvod sa udeľovala cena LAMIS (Life Academy Most Inspiring Student) pre najinšpiratívnejšieho študenta Life Academy. Najinšpiratívnejším študentom prvého stupňa sa stal Peter Mocik z III. M. Cenu LAMIS v kategórii 2. stupeň získala Katarína Hudáčová z VIII. N. Víťazom za triedy na Francisciho ulici sa stal Adamos Grigoriou z I. – III. D a za najinšpiratívnejšiu študentku gymnázia bola zvolená Sophia Bodnar z III. A. Po odovzdaní cien LAMIS prišlo na rad vyhodnocovanie kreditov, ktoré žiaci gymnázia usilovne zbierali po celý školský rok za dobrovoľnícku činnosť, účasť a umiestnenie v rôznych súťažiach, výborný prospech či dokonca za nevyužité žolíky. Tento rok to bolo naozaj tesné, pričom o prvé tri priečky sa podelili dievčatá z III. A. Na prvom mieste sa umiestnila Veronika Uličná, ktorej sa podarilo získať až 187 kreditov. Druhé miesto patrilo Sophii Bodnar so 180 kreditmi a za 165 kreditov si Vanessa Šoltýsová vyslúžila krásne tretie miesto. Ako každý rok, aj tento rok žiaci neúnavne pracovali na svojich ročníkových prácach, za čo si zaslúžia veľký obdiv a pochvalu. Na prvom stupni boli za výborné ročníkové práce ocenené prváčky Terezka Zoričáková a Olívia Pamětická, z druhákov zas Anička Akurátna a Paľko Bartoš. Peťko Mocik a Ege Akdere z III. M či Margarétka Beňová a Miška Kubíková zo IV. C boli za svoje úsilie a prácu na svojej „ročníkovke“ taktiež slávnostne odmenení. Najlepšie ročníkové práce v Krásnych Sadoch zasa vypracovali Oliver Fodor, Maximilián Šimek a Patrik Hvizdák z I. – II. S a Zaria Rei Magová, Veronika Černoková a Kateryna Mazanka z III. – IV. Z. Za najlepšie ročníkové práce boli na druhom stupni ocenené Alexandra Mišková zo VII. V a ôsmačky Tereza Jurkechová a Júlia Mociková, pričom na gymnáziu pri tvorbe a prezentácii ročníkových prác zahviezdila Sophia Bodnar z III. A a Denisa Rusnačiková z II. A. Nezabudlo sa ani na ocenenie našich a kráľov čitateľov, ktorých bolo tento rok naozaj neúrekom. Máme z toho veľkú radosť. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a veľké ďakujem patrí aj našim talentovaným žiakom, ktorí tento slávnostný deň obohatili aj o krásne a dych vyrážajúce vystúpenia.