Začiatkom septembra žiaci 2. stupňa a študenti druhého až piateho ročníka bilingválneho gymnázia absolvovali účelové cvičenie na ochranu života a zdravia v Tatranskej Lomnici. Cvičenie bolo spojené s výletom lanovkami až na Skalnaté pleso, kde nás privítalo krásne slnečné počasie. Po krátkej prednáške od vedúceho lyžiarskych tratí sa naši študenti bilingválneho gymnázia postarali o skrášlenie prostredia pri Skalnatom plese po nezodpovedných turistoch. Žiaci 2.stupňa sa zviezli lanovkou nižšie na stanicu Štart a odtiaľ pokračovali s upratovaním do Tatranskej Lomnice. Veríme, že takýmito akciami u našich študentov podporíme vzťah k našej prírode a upevníme v nich to, že čo si do hôr priniesli, tak si z nich aj odnesú.