Mnohokrát sa pri krátkych pozastaveniach zamyslíme nad tým, čo všetko sme nestihli, lebo sme dali prednosť niečomu inému. 20. september je Národným dňom fitness, ktorý vznikol vďaka výbornej myšlienke nielen chcieť, ale naozaj pre svoje zdravie niečo urobiť. Aj my sme myšlienku o dôležitosti fyzickej aktivity zhmotnili do akcie Fitness day v LA. Deti sa naháňali, skúšali niekoľko druhov aktivít, ktoré si vyžrebovali a odcvičili najlepšie, ako vedeli. Na ihrisku sa nám podarilo spoločne urobiť malý krok na ceste k zdravšiemu životnému štýlu, vďaka čomu môžeme byť šťastnejší.