V roku nebýva veľa zázračných dní, ale tým, keď sa zázrak mohol stať, bol aj 14. decembra v Life Academy. Začal sa prekrásny čas, v ktorom by sa každý z nás mal na chvíľu zastaviť. Čas, v ktorom má mať človek k človeku bližšie. Predvianočnú atmosféru plnú dobrej nálady, chutného punču, skvelého programu a úžasných predávajúcich sme si užili počas Vianočnej tržnice. Tržnicu otvorili veselým vianočným programom prvácki Moreplavci. Odpálili to ako profesionáli – spevom a tancom. Vrúcnym slovom všetkých privítala naša pani zriaďovateľka Gabika Čubová. A potom šup na to – poďme predávať. Naše skvelé deťúrence predávali všetko, čo spoločne s rodičmi vytvorili počas tvorivých dielní. Obchodný duch im nechýbal a zo stánkov sa ozývalo: ,,Kúpte si naše výrobky, s láskou sme ich robili, prstíky sme si popálili, jazýčky pomotali“. Oplatilo sa. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prišli a kúpili si vianočnú maličkosť a tým podporili akciu „U nás sa dobro sa násobí“.