V minulosti bola Lucia považovaná za najväčšiu bosorku, ktorú sa podľa legendy nepodarilo upáliť. 13. decembra sa v noci stretávali všetky strigy, preto bol tento deň spájaný s magickými úkonmi. Kto to bol a čo všetko sa v minulosti na Luciu nemohlo robiť, sme boli ukázať seniorom v Centre sociálnych služieb na Komenského ulici v Poprade. Seniorov sme našli v plnom pracovnom nasadení počas vianočného tvorenia. Biele plachty, na hlavách šatky, v rukách pierka, cesnak a nechýbal nám ani drevený stolček. Takto prezlečení sme vymietli seniorom kúty, miesta, kde nesvieti slnko a nezabudli sme ani na stoly. Cesnakom sme odohnali všetko zlo a na záver sme im popriali krásne vianočné sviatky.