V čarovnej atmosfére vyzdobenej triedy sa deti nechali pohltiť vianočnou náladou. S láskou vytvorili adventný veniec a každý deň s nadšením otvárajú okienka kalendára. S nádejou a radostným očakávaním odpočítavajú dni do Vianoc, plní očakávania a tajomstva tohto výnimočného obdobia. Vo vianočnom liste adresovanom Ježiškovi deti nezabudli vyjadriť vďačnosť. Poďakovali za lásku svojich rodičov, ktorá pre nich znamená všetko a za úžasné kamarátstvo v triede. Vytváranie takýchto vianočných rituálov nielen vytvára peknú atmosféru, ale aj spája deti v zdieľaní hodnôt vďačnosti a radosti v tomto špeciálnom období. Trieda sa stala miestom, kde sa nielen učí, ale predovšetkým prežíva pravý význam Vianoc.