Milí rodičia,

budeme veľmi radi, ak opäť využijete zaslanie tlačiva Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti cez aplikáciu EduPage elektronicky. Nezabudnite, prosím, napísať dnešný dátum a priložiť prílohu – fotokópiu potvrdenia o negatívnom výsledku Ag testu.

Pre tých, ktorí to ešte neskúšali, posielame link s návodom: EduPage Help »

Samozrejme, ak nevyužijete túto možnosť, vytlačené a podpísané potvrdenie s prílohou môžete odovzdať v pondelok (15. 2.) ráno pri príchode do školy aj v papierovej podobe.