Na základe rozhodnutia ministra školstva Vám oznamujeme, že od 1. 6. 2020 otvárame triedy materskej školy, prvý až piaty ročník základnej školy a školský klub. Podrobnosti o režime otvárania budeme postupne zverejňovať na našej webovej stránke.