Kde a ako ukončiť fašiangové obdobie? V triede Škriatkov trochu netradičnou kreatívnou výzvou na výrobu masiek. Jedinou podmienkou bolo použiť nepotrebné veci, ktoré máme doma a odpadový materiál. Zvyšok bol na rodičoch, deťoch a ich fantázii. Jednotlivé masky sme si predstavili, opísali, z čoho sú vyrobené a prehliadka kostýmov sa mohla začať. Navštívili sme aj kamarátov z ostatných tried. Lifekáčov sme vyzvali do tanca a po tanečnom kole sa mohla začať štipcovačka. Každé dieťa odovzdalo svoj štipec maske, ktorá bola podľa neho tá naj…. Napriek tomu, že masky si vyrobil doma s rodičmi každý sám, štipce sme zbierali ako tím. Ocenené masky odovzdali svoje štipce a rátanie sa mohlo začať. Škriarkom sa podatilo spoločne nazbierať 40 štipcov. Kostýmy mali veľký úspech, boli naozaj nadhené a kreatívne. Ďakujeme rodičom za spoluprácu, túto výzvu zvládli naozaj s prehľadom na výbornú. Nakuknite do galérie, ako sa im to podarilo.