Naši recitátori opäť zaujali. Tentoraz odbornú porotu na krajskom kole súťaže s duchovným zameraním A slovo bolo u Boha. Súťažilo až 5 žiakov našej Life Academy, ktorí svojím recitátorským umením a schopnosťou odovzdať posolstvo textu zaujali nielen publikum, ale aj porotu. 2. miesto si zaslúžil Mathias Jozef Jagáč za prednes príbehu O slávikovi, ktorý chcel krajší hlas. 3. miesto získala Dianka Kapráňová s textom Čert a chudák. Blahoželanie však patrí aj Alexandre Kopáňovej, Olívii Pamětickej a Adamovi Bobáľovi. Boli ste skvelí!