Pre našu školu je charakteristické, že jej študenti sa zapájajú do mnohých programov a projektov na národnej a medzinárodnej úrovni, zdokonaľujúc si takto svoje jazykové schopnosti, digitálne zručnosti a komunikáciu v cudzom jazyku s rovesníkmi z iných krajín Európy a sveta. Vybraní študenti I. A triedy – Ema, Tere, Karolína, Timo, Olga, Oskar, Sabina, Eliška, Alex, Janko, Stella, Sebas – sa v tomto školskom roku v rámci programu eTwinning zapojili do projektu Ríos del mundo (Rieky sveta) a nadviazali spoluprácu s francúzskou strednou školou Lycée Martin Luther King Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne Francúzsko (v metropolitnej oblasti Paríža). Projekt je zameraný na komunikáciu študentov vo veku 14-16 rokov na medzinárodnej úrovni, cieľom projektu je (okrem komunikácie študentov z rôznych krajín Európy a sveta) výmena informácií o lokálnych riekach každej zúčastnenej krajiny a tiež o dôležitosti vody a riek v Európe i na planéte. Výnimočnosť tohto projektu spočíva v tom, že je to jeden z mála projektov v rámci programu eTwinning, v ktorom je jazykom na spoločnú komunikáciu naprieč Európou (a tiež naprieč Afrikou a Amerikou) španielsky jazyk. Účastníkmi projektu sú žiaci škôl z Francúzska, Rovníkovej Guinei, Paraguaja, Kostariky, Španielska a Slovenska. Zatiaľ sme v rámci tohto projektu absolvovali vzájomné predstavovanie sa prostredníctvom digitálnej aplikácie Padlet, vymenili sme si vianočné blahoželania (ručne vyrobené žiakmi) a navrhli sme logo projektu. V najbližšej dobe budú všetci účastníci projektu hlasovať za víťazný návrh, ktorý sa stane oficiálnym logom tohto projektu. Do konca školského roka nás ešte čakajú viaceré videokonferencie s partnerskou francúzskou školou, v rámci ktorých študenti predstavia lokálne rieky svojho regiónu (Francúzsko – Marne, Slovensko – Poprad a Dunaj), porozprávajú sa o histórii týchto riek, o ich dôležitosti, o ich prínose pre región, o legendách a povestiach spojených s danou riekou, o starostlivosti a ochrane týchto riek, rovnako ako aj o dôležitosti vody na našej planéte. Viac informácií o projektoch eTwinning môžete v prípade záujmu nájsť buď na webových stránkach našej školy, alebo na nástenkách venovaných programu eTwinning.