Medzinárodná stránka projektu

Školský rok: 2023/2024

Opis a cieľ projektu:

Projekt je zameraný na komunikáciu študentov vo veku 14-16 rokov na medzinárodnej úrovni, cieľom projektu je (okrem komunikácie študentov z rôznych krajín Európy a sveta) výmena informácii o lokálnych riekach každej zúčastnenej krajiny, o dôležitosti vody a riek v Európe a na planéte.

Výnimočnosť tohto projektu spočíva v tom, že je to jeden z mála projektov v rámci Programu eTwinning, v ktorom jazykom na spoločnú komunikáciu naprieč Európou (a tiež naprieč Afrikou a Amerikou) je španielsky jazyk.

Účastníci projektu (žiaci zo škôl z nasledujúcich krajín):

Francúzsko

Rovníková Guinea

Paraguaj

Kostarika

Španielsko

Slovensko (vybraní žiaci I.A triedy)

Náplň projektu (obsah):

– predstavovanie sa študentov z jednotlivých krajín pomocou digitálnych aplikácii

– výmena vianočných pozdravov a blahoželaní medzi študentmi Francúzska a Slovenska

– návrh Loga projektu študentmi každej zúčastnenej krajiny a následné hlasovanie o oficiálnom Logu projektu

– videokonferencie medzi študentmi Francúzska a Slovenska

– prezentácie o lokálnych riekach Francúzska (Marne) a Slovenska (Poprad, Dunaj)

     . opis rieky

     . história, legendy o danej rieke

     . využitie, prínos danej rieky v živote obyvateľstva (pitná voda, energia, živočíchy, …)

     . starostlivosť, ochrana danej rieky,