Medzinárodná stránka projektu

Školský rok: 2023/2024

Opis projektu:

Projekt má za cieľ navrhnúť školu našich snov kombináciou vedeckých informácií z oblastí ako ergonómia, výživa, neurológia a psychológia. Študenti vo veku 12 – 15 rokov využijú IT technológie na návrh ideálneho vzdelávacieho prostredia. Navrhnú interiér a exteriér školy na základe súčasných dizajnových a architektonických princípov. Prostredníctvom tohto procesu študenti rozvinú svoje vedomosti a potenciál v oblasti geometrie, zelená technológia ich zoznámi so súčasnými strojárskymi trendmi a využitím inštruktážnych platforiem sa naučia vytvárať efektívne komunikačné stratégie.

Tento projekt je výnimočný v tom, že k získavaniu vedomostí a zručností používa metódu STEAM, ktorá kombinuje vedu, technológie, inžinierstvo, umenie a matematiku, podporuje kreativitu, praktické skúsenosti a prípravu študentov na budúcnosť. Prostredníctvom

tejto metódy sa u študentov rozvíja bádanie, komunikácia, spolupráca, dialóg a kritické myslenie.

V projekte sú zahrnuté aktivity na riešenie problémov v reálnom svete aplikáciou zistených poznatkov, nabádajúce ku kreativite, kritickému mysleniu, aktivity prostredníctvom ktorých sa študenti učia mať kontrolu nad učením a časom strávenom pri ňom.

Účastníci projektu (žiaci zo škôl z nasledujúcich krajín):

Bosna a Hercegovina,Chorvátsko, Francúzsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko, Turecko, Ukrajina, Slovensko (vybraní žiaci I.A triedy).

Náplň projektu (obsah):

– predstavovanie krajín, miest, škôl, študentov z jednotlivých krajín pomocou digitálnych aplikácii

– predstavenie vysnívanej školy snov učiteľmi, študentmi zúčastnených krajín

– rozdelenie študentov do tímov:

  • vedecký –        S
  • IKT –               T
  • inžiniersky –    E
  • umelecký –      A
  • matematický – M

– tvorba návrhov jednotlivých tímov každej zúčastnenej krajiny:

  • Logo, plagát, slogan
  • kalendár zdravého občerstvenia
  • 3D modely učební (vedecká, umelecká, matematická) a ich zariadení
  • interiérový dizajn
  • 3D nádpis projektu